Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Statsbudsjettet 2016

Tilskuddet til de nasjonale festningene gir fortsatt velholdte og tilgjengelige kulturarenaer. Forsvarsbygg nasjonale festningsverk (NFV) har på oppdrag fra Forsvarsdepartementet ansvar for verdibevaring av festningene og tilrettelegging for ny bruk. NFV planlegger med rundt 20 MNOK til vedlikeholdsarbeider på Akershus festning.

Siden 2009 er det utført betydelige vedlikeholdsarbeider på murer og bygninger som del av Forsvarsdepartementets innsats for å ta vare på viktige nasjonale kulturminner. Arbeidene ved Akershus festning de siste årene omfatter rehabilitering og sikring av murer, etc. De vedlikeholdsprosjektene som er planlagt å gjennomføre i 2016 knytter seg bla. til utskifting av vinduer på Akershus Slott og nødvendig vedlikehold av antikvarisk bygningsmasse.

- Vi ser nå resultater etter mange års målrettet innsats på vedlikehold og utvikling, noe både leietakere og ikke minst våre mange besøkende gir oss positive tilbakemeldinger på , sier Hanne Berg, festningsforvalter på Akershus festning. Nær 700 000 mennesker forventes å ha besøkt festningen innen utgangen av dette året, og 2,6 millioner besøkende totalt sett vil ha besøkt en festning i Norge. Det betyr derfor mye å kunne tilby en festning som er velholdt og tilgjengelige for alle som ønsker å besøke den.

Forsvarsbygg nasjonale festningsverk forvalter de nasjonale festningene gjennom verdibevaring og som attraktive arenaer for næringsvirksomhet, kultur og opplevelser til glede for alle brukere og besøkende, og med gode ringvirkninger for lokalsamfunnet. 1. oktober 2015 overleverte Forsvarssjefen sitt fagmilitære råd til Forsvarsministeren. Overordnet målsetting er å styrke landets forsvarsevne gjennom å forsterke forsvarets kjernevirksomhet. NFVs bidrag i dette er å tilrettelegge for at festningene kan bli mer selvfinansierte. Dette skal gjøres gjennom en verdiøkende og aktiv forvaltning, hvor økt utleiegrad og økte leieinntekter skal stå sentralt, sammen med fokus på effektiv drift og forvaltning. Inntekter vil i sin helhet gå tilbake til festningene.

Festningene tilrettelegges for ny bruk gjennom leietakere og eksterne samarbeidspartnere. Her på festningen er etablering av Festningen Restaurant et godt eksempel på dette. Publikumsaktiviteter som ‘Verdens kuleste dag’ og konserter med forsvarets ulike musikkorps trekker besøkende. I tillegg har både Oslo Middelalderfestival og arrangementer under Ultimafestivalen funnet sted her i år. Når høsten kommer vil vi anbefale de populære spøkelsesturene på festningen og de to første helgene er det «jul på Akershus», avrunder Berg

Videre tilrettelegges det for at festningene gjøres allment tilgjengelig med hovedformål å formidle historisk kunnskap og skape arenaer for rekreasjon. Forsvarsbygg nasjonale festningsverk tilbyr også landets fremste kompetanse på kulturminnebevaring, en tjeneste som leveres både i ut utenfor egen sektor.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.