Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Besøksrekord

650.000 mennesker besøkte Bergenhus festning i 2015. Et fantastisk høyt tall og en økning på over 50.000 fra tidligere år. Totalt har 3,3 millioner mennesker besøkt et nasjonalt festningsverk i 2015.

BERGENHUS FESTNING – EN UNIK KULTURARENA

Det er flere årsaker til at besøkstallene stiger; nye arrangement og aktiviteter er kommet til og kjennskapen til Bergenhus festning som kulturarena er økende. Tilbudet på festningen er utvidet også med eget selskapslokale som trekker nye publikumsgrupper til området. Dette er en konsekvens av fruktbare samarbeid med store eksterne aktører hvor destinasjonsutvikling står sentralt. I tillegg melder norsk reiseliv om et rekordår i tilstrømming av turister til landet vårt.

En av regionens viktigste attraksjoner

Bergenhus festning var arena for både små og store arrangement i året som gikk, blant annet Shakespeare-forestillinger og konserter med Sjøforsvarets Musikkorps i Borggården, konserter med Elton John, Sting, Metallica, Lars Vaular, Sommeropera, Bergenfest, Festningsdagene, Øl- og matfestival. Høyt aktivitetsnivå gjennom hele året på festningen er en av årsakene til økt besøk. Bergenhus festning er med dette en av regionens viktigste attraksjoner.

- Det er hyggelig at antallet besøkende holder seg stabilt høyt og til og med øker. Dette er også godt nytt for alle aktørene med sitt virke på festningen, Det representerer også et godt utgangspunkt for å videreutvikle festningen og gjør det attraktivt for nye aktører, sier festningsforvalter Vidar A. Stusdal Fyllingsnes.

Høye besøkstall og høy tilfredshet over tid

Gjennom regelmessige publikumsundersøkelser vet vi at de besøkende er svært fornøyde med det som møter dem på festningen. Tilfredsheten er høyest blant annet hos personer som benytter seg av ulike type tilbud under festningsbesøket, som museum og konserter.

- Både tilreisende og lokalbefolkningen er viktige ambassadører for festningen. Jeg opplever at mange har et sterkt eierforhold til festningen og er opptatt av at den skal forvaltes på en god måte, sier han.

Nytt liv på historisk grunn 

Med totalt 3,3 millioner besøkende på de nasjonale festningene er festningene blant Norges mest besøkte attraksjoner. Det høye besøkstallet sier noe om festningenes posisjon i landet, og deres betydning og interesse for folk flest.

Aktiv bruk er samtidig det beste vern. Bygg med liv skaper ofte aktivitet, både for aktører på festningen og for publikum og gir et godt grunnlag for helårsbruk. Økt omsetning innenfor og utenfor festningen skaper positive ringvirkninger også for lokalsamfunnet. Derfor samarbeider Forsvarsbygg nasjonale festningsverk med private aktører for å ta i bruk tomme lokaler. På Bergenhus festning har vi eksempelvis gjennom vårt samarbeid med Bergen Live omgjort en gammel Snekkerbrakke til nytt flott møte- og selskapslokale. Dette er med på å gi festningen helårsbruk.

Foto: Jarle Moe

 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.