Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Bergenhus festning setter ny besøksrekord i 2016

700.000 fornøyde besøkende på Bergenhus festning i 2016, og ny besøksrekord.

Med over 700.000 besøkende, befester festningen sin posisjon som en av regionens viktigste attraksjoner og arena for rekreasjon, kultur- og næringsvirksomhet. En publikumsundersøkelse foretatt av TNS Gallup for Forsvarsbygg viser svært høy tilfredshet ved besøk på festningene.

Står støtt i lokalsamfunnet

Det har funnet sted en betydelig publikumsvekst på festningene siden de ble frigjort til sivilt bruk i 2002. Med 700.000 besøkende i 2016 på Bergenhus, en økning på over 56.000 fra 2015 – og på landsbasis 3,7 millioner besøkende på festningene - sier det noe om festningenes posisjon i landet og deres betydning og interesse for folk flest.

- Økningen i besøkstallet er et resultat av flere aktiviteter, konserter og at gjentakende arrangement befester sin posisjon over flere år. I tillegg er det en generell økning av tilreisende turister til Bergen, og disse utgjør en betydelig besøksgruppe på Bergenhus festning, sier Vidar A. Stusdal Fyllingsnes, festningsforvalter Bergenhus festning.

Den største andelen besøkende på Bergenhus er tilreisende turister fra andre fylker eller utlandet. Det er mest voksne som besøker festningene (30+), hvorav aldersgruppen 46+ er i flertall. De fleste kommer sammen med venner eller familie. Antall kvinner og menn er likt fordelt. De fleste besøker festningen sammen med familie og/eller venner (76 %). Undersøkelsen viser også at tilfredshet ved besøk øker i takt med alder og i takt med antall ganger festningen besøkes.

- Høye besøkstall i kombinasjon med høy tilfredshet blant de besøkende er et uttrykk for at festningen er blitt en viktig arenaer for reiseliv, kultur- og næringsliv i Bergen og på Vestlandet, forteller festningsforvalteren.

Nytt liv på historisk grunn

Festningen brukes aller mest for å besøke kulturattraksjoner/- og aktiviteter, samt å benytte seg av rekreasjonsområdene, og publikum gir gode skussmål. De opplever å komme til en velholdte og rene arena.

De 14 nasjonale festningene representerer noen av Norges viktigste nasjonale kulturarv. Siden 2009 og frem til nå er det brukt nær 900 MNOK på å sette i stand murer og bygninger. Forsvarsbygg sitt oppdrag er å ivareta de nasjonale festningene gjennom verdibevaring av anleggene og gjøre dem tilgjengelige og attraktive for publikum, gjennom å tilrettelegge for lokale kultur/- og næringslivsaktiviteter.

Samarbeid med lokale aktører avgjørende

På Bergenhus festning finner det sted alt fra store internasjonale stjernekonserter til mindre scenekunstforestillinger, kunstutstillinger og militærhistorisk formidling. Økte besøkstall i 2016 er et faktum også for Forsvarets Museer, Bergenhus Festningsmuseum med ny publikumsrekord på hele 21.325 publikummere.

Med mange ulike aktører på festningen er det gledelig at publikum gir spesielt uttrykk for at de er svært tilfredshet med serviceinnstillingen og kunnskapsnivået til de som møter dem.

Et fremtidig mål for Bergenhus festning er å etablere et fast spisested med et utvidet tilbud til publikum som besøker festningen. Aktiviteten på festningen skaper hvert år store ringvirkninger for lokalsamfunnet.

- Det samarbeidet som finner sted med de mange aktører her på festningen er avgjørende for både besøkstall og tilfredshet. Samtidig er det av stor betydning å ha en bevisst og samfunnsansvarlig eier som gjør nødvendige prioriteringer for å bevare landets kulturminneverdier, utdyper Stusdal Fyllingsnes.

 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.