Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Skulpturpark på Bergenhus festning

Hordaland kunstsenter og Forsvarsbygg har gleden av å invitere til Skulpturpark Bergenhus festning! Med de historiske omgivelsene på Bergenhus festning som rammeverk for en samtidskunstutstilling, er scenen satt for en helt unik opplevelse.

Kunst, presentert i offentlig rom, virker i dialog med sine omgivelser. Bergenhus festning som sted eller omgivelse kan beskrives på flere måter; som en historisk festning, en aktiv militærbase, en park for rekreasjon, en turistfelle, et monument, en arena for konserter, fest og seremonier. Hvordan endrer kunstverkene stedets dynamikk, og hvilke tolkninger av Bergenhus festning åpner denne midlertidige skulpturparken for?

Gjennom en åpen utlysning har Hordaland kunstsenter invitert fire kunstnere og en kunstnergruppe til å utvikle hvert sitt prosjekt til Bergenhus festning. For noen av kunstnerne er konteksten og omgivelsene tema for verkene. Andre tar utgangspunkt i materialitet, og benytter seg av tradisjonelle medier som keramikk, eller ny teknologi som 3D-printing i utviklingen av sine arbeider. Utstillingen omfatter også en usynlig, men luktbar intervensjon, og en workshop som munner ut i en performance - og fremmer tanken om at kunst i offentlig rom kan være både fysisk og immateriell, konseptuell og prosessbasert.

Hordaland kunstsenter har over lang tid jobbet aktivt med kunst i offentlig rom. Gjennom Skulpturpark Bergenhus festning tilrettelegger vi for produksjonen av nye kunstverk, og gir kunstnere med regional tilknytning mulighet til å eksperimentere med arbeid i offentlig rom.

Bergenhus festning holder åpent hver dag mellom kl 06:00 og 23:00, og det er gratis å besøke området (avvikende åpningstider ved konserter og arrangement).

Utstillingen på Bergenhus Festning er initiert av Forsvarsbygg og kuratert og organisert av Hordaland kunstsenter. Den er muliggjort med støtte fra KORO, Vestland fylkeskommune, Bergen kommune og Sparebanken Vest.

VERK OG KUNSTNERE

Arne Rygg
Det må finnes en utvei (skilt)
Skiltstolper, speil, betong
2022

Arne Rygg
Det må finnes en utvei (tre)
Parfyme
2022

Det må finnes en utvei (skilt) består av to skiltstolper i samme formspråk, farger og materialer som eksisterende veivisningsskilt på festningen, men i stedet for en billed- eller tekstflate består de av tosidige speil, formet som piler. Evner disse skiltene fremdeles å kommunisere noe om det de peker mot? Kan de i det hele tatt kalles skilt? Hvor er utgangen?
Det må finnes en utvei (tre) er en intervensjon som foregår i perioden 18.-21. august. Et av trærne i parken bærer en ny parfyme, og skaper på denne måten en subtil opplevelse når en passerer.
Arne Rygg bor og arbeider i Bergen. Verkene hans har ofte en kollasj-aktig karakter, hvor velkjente materialer og bruksting kombineres, med en konseptuell, iblant humoristisk tilnærming. Gjennom arbeidene sine responderer Rygg på, og stiller spørsmålstegn ved, våre daglige omgivelser.


Helene Førde
Mellom innmark og utmark
Lokal stein, stedegne vekster
2022

Prosjektet Helene Førde har utviklet til Bergenhus festning tematiserer historie, natur og kulturlandskap, og det ville/frie versus det beherskede/konstruerte. Arbeidet fremhever viktigheten av å bevare kulturlandskap, tradisjonshåndverk og historiske byggeskikker, og betydningen av biologisk artsmangfold.
Arbeidet består av en steinmur, bygget med tradisjonell tørrmuringsteknikk, samt en intervensjon med stedegne vekster som prestekrage, kystgriseøre og firkantperikum.
Helene Førde bor og arbeider i Bergen. Naturlige materialer og lokale fortellinger er typiske utgangspunkt for hennes arbeider. De stedsspesifikke intervensjonene hennes, som ofte tar form av skulptur og installasjon, kan gi ny innsikt i og bevissthet rundt våre omgivelser.


Fredrik Berberg
The Commander's Branched Feet
Lakkert polymergips, armering, gjengestag, lakkerte kobberrør og betong
2022

Fredrik Berbergs bidrag i utstillingen på Bergenhus Festning er en skulpturell installasjon, bestående av et formstøpt betongpodium som bærer abstrakte, hvitlakkerte rørformsjoner utformet gjennom både streng og uregelmessig geometri. I dette stedssensitive arbeidet undersøkes strukturer som forekommer i naturen og spesielt i planteriket. Verket gjenspeiler omgivelsene det er plassert i: Kommandantens Hage.
Fredrik Berberg bor og arbeider i Oslo. I sitt kunstnerskap etterstreber han å skape verk i krysningspunktet mellom det fysiske og det virtuelle. Med utgangspunkt i natur og arkitektur bearbeider han materialet sitt gjennom en digital 3D-plattform, og utarbeider objekter som grenser mellom representasjon og abstraksjon.


Bjørn Mortensen
Outdoor Pots (negative fountains)
Glasert keramikk, betong
2022

Innenfor den indre forsvarsmuren på Bergenhus festning presenterer Bjørn Mortensen en sammenstilling av tre keramikkskulpturer, plasserte på en sokkel i betong. De fontenelignende skulpturene forandrer uttrykk gjennom skiftende vær, ved at de samler opp og aktiveres av regnvann.
Skulpturene er plasserte over en gammel og nå avstengt brønn, og er slik en direkte respons på områdets arkitektur.
Bjørn Mortensen bor og arbeider i Bergen. Hans skulpturelle praksis er blant annet inspirert av arkitektur, og tegneserier fra 80-tallet. Keramikkarbeidene hans har ofte et organisk formspråk, og balanserer mellom det nonfigurative og abstrakte, med innslag av figurative elementer og detaljer.


Marielle Kalldal & Marte Dahl
KOMMANDO
Workshop og performance
2022

Et midlertidig kunstnerkollektiv, satt sammen gjennom en åpen utlysning, vil i løpet av utstillingen på Bergenhus festning gjennomføre en simulert bootcamp, med ulike øvelser og aktiviteter inspirert av hæren. En operasjon iverksettes over fire dager, og munner ut i en annonsert fremvisning på festningen, åpen for publikum – denne finner sted søndag 21. august (klokkeslett annonseres på kunstsenterets digitale kanaler).
Ideen for prosjektet springer ut fra en interesse for kommando som fenomen, og arbeidet er en kreativ utforskning av - og en undring over - hvilke nye, kollektive erfaringer en kan gjøre seg ved å forholde seg til militærinspirerte instrukser og regler.
KOMMANDO som verk åpner opp for flere tolkninger, slik også begrepet kommando kan ha ulike betydninger: det kan for eksempel vise til makt, sosiale koder eller kroppslig kontroll, men også kollektivt samhold.
Marielle Kalldal bor og arbeider i Oslo, Marte Dahl bor og arbeider i Bergen. I dette samarbeidsprosjektet undersøker de forholdet mellom kropp, sted og tid ved bruk av grep man kan finne både i militæret og i performancekunst.

Tekst: Hordaland Kunstsenter 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.