Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Fjerner ytterligere seks lavetter i Gamlebyen

Forsvarsbygg har undersøkt samtlige lavetter i Gamlebyen i Fredrikstad. Seks av dem er i så dårlig forfatning at de blir fjernet i løpet av dagen.

Etter at en lavett kollapset i Gamlebyen i forrige uke, ble denne og tre andre i tilsvarende dårlig stand fjernet. Disse ble fraktet til kommunens lagringsplass der flere ødelagte lavetter er blitt oppbevart de siste årene.

I tillegg til de som er fjernet, har Forsvarsbygg nå undersøkt de gjenstående lavettene i Gamlebyen. Seks blir fjernet umiddelbart på grunn av langt fremskredne råteskader, og resten vil bli fjernet i løpet av de neste to årene før råteskadene blir så omfattende at det er fare for kollaps.

– Det skal være trygt å besøke både Gamlebyen og alle de andre festningene Forsvarsbygg forvalter, sier direktør for eiendomsforvaltning i Forsvarsbygg, David Halvorsen.

– Vi skjønner at enkelte vil reagere på at kanonene fjernes, men i denne saken må hensynet til publikums sikkerhet veie tyngst.

Omfattende råteskader

Med unntak av ti kanoner på Fredriks bastion og Prins Georgs halvbastion, avdekket Forsvarsbyggs undersøkelser råteskader på samtlige lavetter i Gamlebyen.

– Dette skyldes antakelig at de er utført i limtrekonstruksjoner som er svært følsomme for å stå ute i vær og vind. Vann har trengt inn i limfugene og forårsaket omfattende råteskader i både rammer, vanger, hjulblokker og hjul. Samtidig er store deler av konstruksjonene sammenføyd med skruer og bolter, noe som gjør at de holder seg stabile selv etter at deler av treverket har gått i oppløsning, forteller Halvorsen.

– Kollapsen i forrige uke skyldtes brudd i den delen av trekonstruksjonen som ikke er forsterket med bolter og skruer, nemlig hjulakselen, legger han til.

De ti lavettene på Fredriks bastion og Prins Georgs halvbastion er konstruert på en annen måte. De har kraftigere dimensjoner og færre limtreskjøter. Dermed har ikke råteskadene kommet like langt.

Kan ikke repareres

I forbindelse med undersøkelsene har Forsvarsbygg også vurdert muligheten for å reparere lavettene.

– Dels på grunn av råteskadenes omfang, og dels på grunn av at limtrekonstruksjonen ikke tåler å stå utomhus i lengre tid, er det ikke mulig å reparere lavettene, sier Halvorsen.

Historisk sett stod heller ikke lavettene ute i vær og vind, men ble oppbevart i egne lavetthus. Kanonrørene lå på strø på vollene, på et bar bjelker eller lignende, og bare ved økt beredskap ble lavettene tatt ut og montert. Kun et fåtall kanoner sto ferdig montert til enhver tid.

– Sikkerheten kommer først, og vi fjerner nå lavettene med kanoner som det ikke er forsvarlig å ha stående. Vi må så legge en plan for hvordan de resterende skal tas ned, og sammen med samarbeidspartnere finne frem til hvilke kanoner vi skal ha i fremtiden, og hvordan de skal ivaretas, sier David Halvorsen.

Kart

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.