Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Kunstprosjekt i Nordre Sortiport

I den snart 300 år gamle mørklagte Nordre sortiporten formidles nå begivenheter og hendelser fra festningsbyens 450 år gamle historie gjennom et nytt kunstprosjekt.

17. november 2015, Gamlebyen

Fra mørk tunnel til lys og kunnskapsbyggende kulturopplevelse

Kunstprosjektet realiseres av Forsvarsbygg nasjonale festningsverk gjennom en generøs gavedonasjon fra Sparebankstiftelsen, i samarbeid med Kulturhuset Qulthus. Ordfører i Fredrikstad, Jon-Ivar Nygård, foretok den offisielle åpningen av kunstprosjektet i Nordre Sortiport.

Festningens viktigste historiske hendelser presenteres gjennom et animert lyd- og lysspill, særlig rettet mot barn, men til glede for absolutt alle som bruker tunellen. Prosjektidéen er utarbeidet sammen med Qulthus v/Nina Molven, og prosjektet er utviklet sammen med barn i Fredrikstad.

Festningsforvalter Karin Elin Berg: – Vi er glade for å gi Nordre Sortiport økt synlighet og bruks-verdi. Et av våre mål er å skape nytt liv på historisk grunn, samtidig som historien skal formidles. Dette også handler om utvikling av Fredrikstad festning – Gamlebyen, og er en viktig del av vår forvaltningsoppgave.

Fredrikstad festning – Gamlebyen har inngang fra fire himmelretninger: Vest – sjøveien (med ferge og båt). Øst – ankomst med buss eller bil. Sørlig og nordlig inngang går til fots gjennom de historiske tunellene Søndre og Nordre sortiport. Ferden gjennom den mørklagte Nordre Sortiport har opplevdes som litt skummel, og folk har av og til tatt turen over porten på de gresslagte voller for å slippe den mørke tunnelen.

– Porten er en historisk velkomststasjon til festningsbyen, og en god arena for et spennende møte mellom historielæring, dagens bruk og kulturopplevelse, sier prosjektansvarlig og idé-opphaver Nina Molven i Qulthus.

Gamlebyens historie skal engasjere barn og formidles også utover høsten gjennom fem workshops knyttet til det historiske innholdet lys- og lydinstallasjonen. Historien starter i 1567 da Fredrikstad ble etablert. Gjennom mange bybranner, soldatenes inntog i festningsbyen, sjøhelten Tordenskiold og "tyttebærkrigen" med svenskene, utvikles festningsbyen til det den er i dag. Prosjektet beskrives også gjennom QR-kode ved inngangen.

Fredrikstad festning – Gamlebyen besøkes av nær 500 000 mennesker årlig. Aktiv bruk og utvikling av festningene gir positive ringvirkninger for lokalsamfunn, besøkende og publikum.

Det handler om å fylle arenaen med nærings- og kulturaktiviteter til glede for beboere, besøkende og andre brukere. Fredrikstad festning – Gamlebyen – har et stort potensiale for utvikling. Det handler om å skape nytt liv på historisk grunn og skape en levende bydel. Sparebankstiftelsens gavedonasjon på 300 000 kroner til kunstprosjektet i Nordre Sortiport er et viktig bidrag for å tilrettelegge for ny aktivitet.

Kulturhuset Qulthus er en innovativ arena for barn og unges møter med kunst og kultur. Kulturhuset Qulthus ble etablert i Marketenteriet i Gamlebyen våren 2003. Formålet er å etablere terskelfrie tilbud for det yngste publikum gjennom aktiv deltakelse på ulike verksteder, kurs og utstillinger. (http://www.fargefabrikken.no/)

Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig pengeutdelende stiftelse som gir bidrag til allmennyttige formål. Stiftelsen eier i underkant av 10 prosent av aksjene i DNB, og det er utbyttet fra disse aksjene som brukes til ulike samfunnsnyttige prosjekter. ‘Vi utløser gode’ krefter er stiftelsens visjon. (http://sparebankstiftelsen.no/)

Forsvarsbygg nasjonale festningsverk (NFV) forvalter 14 historiske festninger slik at de fremstår som militære iden-titetsbærere og som attraktive arenaer for næringsvirksomhet, kultur og opplevelser. Festningene ivaretas gjennom ver-dibevaring av anleggene for at den kulturhistoriske kvaliteten sikres og synliggjøres. Arenaene tilrettelegges for ny bruk gjennom leietakere og eksterne samarbeidspartnere, som lokalt næringsliv, frivillige organisasjoner, kommuner og fylkeskommuner. Videre tilrettelegges det for at festningene gjøres allment tilgjengelig, med hovedformål å formidle historisk kunnskap og skape arenaer for rekreasjon. Festningene har 2,6 millioner besøkende årlig.

 

For ytterligere informasjon / flere bilder kontakt:
Festningsforvalter Karin-Elin Berg, mob.: 920 20 851,
e-mail: karin-elin.berg@forsvarsbygg.no

Prosjektleder Nina Molven, mob.: 452 82 222,
e-mail: nina@fargefabrikken.no

 

Foto: Sverre Chr. Jarild

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.