Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Rekordbesøk i 2015

Fredrikstad festning – Gamlebyen hadde over 650.000 besøkende i 2015, en økning på 150.000 siden sist det ble gjort tilsvarende beregninger. Totalt besøkte 3,3 millioner mennesker en norsk festning i 2015.

Unik kulturarena

Gamlebyen var arena for et stort antall arrangementer i året som gikk, som Månefestivalen, Ord i Grenseland og julemarkedene. I tillegg kommer en rekke mindre arrangementer som også bidrar til det høye besøkstallet. Fredrikstad festning er med dette en av regionens viktigste attraksjoner.

-       Det er hyggelig at antallet besøkende holder seg stabilt høyt og til og med øker. Dette er også godt nytt for alle aktørene med sitt virke i Gamlebyen. Det representerer et godt utgangspunkt for å videreutvikle festningsbyen og fylle tomme lokaler sammen med fremtidige aktører sier festningsforvalter Karin-Elin Berg. 

Hun understreker imidlertid at det ikke bare er nye kulturaktiviteter som trekker besøkende til Gamlebyen. Historien som ligger i festningsverkene og bygatene har fått ny oppmerksomhet i forbindelse med Anno-serien som går på NRK i disse dager.

-       For oss i Forsvarsbygg er det selvsagt viktig at vi kan vise frem festningen som et militærhistorisk kulturminne. Vi legger stor vekt på at den militære historien skal være synlig og tilgjengelig for publikum. Samtidig er Gamlebyen unik ved at den sivile og militære historien har utviklet seg side om side i et lite miljø, og det er viktig at begge disse perspektivene synliggjøres, sier hun.

Stor økning

Tallene viser altså at det har vært en stor økning de siste årene i antall besøkende. Det er flere årsaker til dette. Én grunn er at det er kommet til flere aktører som tilbyr publikum attraktive aktiviteter gjennom hele året. Norsk reiseliv melder også om et rekordår i tilstrømning av turister til landet generelt. Festningsforvalteren peker samtidig på at tallene i Gamlebyen skiller seg fra andre festninger på flere måter.

-       Vi har ikke noe organisert tellesystem, men baserer oss på noen manuelle tellinger og ellers beregninger ut fra anslått antall deltakere på ulike arrangementer, belegg på kafeer, besøk på museet osv. Til sammen tyder disse tallene på at vi har hatt en stor økning av besøkende de siste årene, sier Berg.

Hun viser også til at en stor andel av de besøkende ikke først og fremst er i Gamlebyen som turister, men har det som arbeidsvei og skolevei og at Gamlebyen er et viktig sted for fritid og rekreasjon for alle som bor i byen.

-       Lokalbefolkningen er den største gruppen besøkende og viktige ambassadører. Jeg opplever at mange har et sterkt eierforhold til festningsbyen vår og er opptatt av at den skal forvaltes på en god måte, sier hun.

Høye besøkstall og høy tilfredshet over tid

Gjennom regelmessige publikumsundersøkelser kommer det frem at de besøkende er svært fornøyde med det som møter dem på festningene. Tilfredsheten er høyest blant annet hos personer som benytter seg av ulike type tilbud under festningsbesøket, som museum, konserter eller kafébesøk. Publikum verdsetter mulighetene for bevertning, og renhold og vedlikehold på festningsområdet er viktig for dem.

Nytt liv på historisk grunn 

Med 3,3 millioner besøkende er festningene blant Norges mest besøkte attraksjoner. Det høye besøkstallet sier noe om festningenes posisjon i landet, og deres betydning og interesse for folk flest.

Aktiv bruk er samtidig det beste vern. Bygg med liv skaper ofte aktivitet, både for aktører på festningen og for publikum og gir et godt grunnlag for helårsbruk. Økt omsetning innenfor og utenfor festningen skaper positive ringvirkninger også for lokalsamfunnet. Derfor samarbeider Forsvarsbygg nasjonale festningsverk med private aktører for å ta i bruk tomme lokaler.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.