Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Statsbudsjettet 2016

Tilskuddet til de nasjonale festningene gir fortsatt velholdte og tilgjengelige festninger. Forsvarsbygg nasjonale festningsverk (NFV) har på oppdrag fra Forsvarsdepartementet ansvar for verdibevaring av festningene og tilrettelegging for ny bruk. NFV planlegger med ca 4 millioner kroner til vedlikeholdsarbeider på Fredrikstad festning – Gamlebyen i 2016.

Siden 2009 er det utført betydelige vedlikeholdsarbeider på murer og bygninger som del av Forsvarsdepartementets innsats for å ta vare på viktige nasjonale kulturminner. I tillegg har NFV kunnet utføre mer vedlikehold som følge av økte inntekter og effektivisering. Arbeidene ved Fredrikstad festning – Gamlebyen de siste årene omfatter rehabilitering og sikring av Infanterikasernen, Artillerigården, Tøyhuset og flere av portene mot elva. Vedlikeholdsprosjektene som er planlagt i 2016 knytter seg blant annet til murene rundt Infanterikasernen og Kommandanthagen. I tillegg vil det utføres arbeider på vinduer og tak og flere bygninger vil få bedret brannsikring.

- Vi er glade for å ha en fokusert eier, sier Karin-Elin Berg, festningsforvalter i Fredrikstad. Rundt 500 000 mennesker forventes å ha besøkt festningen innen utgangen av dette året, og nær 2,6 millioner besøkende totalt sett vil ha besøkt en festning i Norge. Det betyr derfor mye å kunne tilby en festning som er velholdt og tilgjengelig for alle som ønsker å besøke den.

Forsvarsbygg nasjonale festningsverk forvalter de nasjonale festningene gjennom verdibevaring og som attraktive arenaer for næringsvirksomhet, kultur og opplevelser til glede for alle brukere og besøkende, og med gode ringvirkninger for lokalsamfunnet. 1. oktober 2015 overleverte forsvarssjefen sitt fagmilitære råd til Forsvarsministeren. Overordnet målsetting er å styrke landets forsvarsevne gjennom å forsterke forsvarets kjernevirksomhet. NFVs bidrag i dette er å tilrettelegge for at festningene kan bli mer selvfinansierte. Dette skal gjøres gjennom en verdiøkende og aktiv forvaltning, hvor økt utleiegrad og økte leieinntekter skal stå sentralt, sammen med fokus på kostnadseffektiv drift og forvaltning. Inntekter vil i sin helhet gå tilbake til festningene.

- Festningene tilrettelegges for ny bruk gjennom leietakere og eksterne samarbeidspartnere. De ulike festivalene som Månefestivalen og Litteraturfestivalen er gode eksempler på aktivitet som tiltrekker seg publikum både fra Fredrikstad og fra resten av landet. Vi er også den festningen som har flest sivile leietakere og disse gir en rekke ulike tilbud til publikum. Bruk er det beste vern, og vi legger stor vekt på at det skal være mange som bruker Gamlebyen og festningsanlegget her, avrunder Berg.

Videre tilrettelegges det for at festningene gjøres allment tilgjengelig med hovedformål å formidle historisk kunnskap og skape arenaer for rekreasjon. Forsvarsbygg nasjonale festningsverk tilbyr også landets fremste kompetanse på kulturminnebevaring, en tjeneste som leveres både i ut utenfor egen sektor.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.