Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Fornøyde besøkende på Fredriksten i 2016

Høyt antall besøkende – og de er svært fornøyd med sitt besøk på Fredriksten festning.

En publikumsundersøkelse foretatt av TNS Gallup for Forsvarsbygg viser svært høy tilfredshet ved besøk på festningene. Fredriksten festning hadde i 2016 over 350 000 besøkende, og befester med dette sin posisjon som en av regionens viktigste attraksjoner og arena for rekreasjon, kultur- og næringsvirksomhet

Står støtt i lokalsamfunnet, men økt attraktivitet blant tilreisende

Det har funnet sted en betydelig publikumsvekst på festningene siden de ble frigjort til sivilt bruk i 2002. Med ca. 350 000 besøkende i 2016 – og på landsbasis 3,7 millioner - sier det noe om festningenes posisjon i landet og deres betydning og interesse for folk flest.

Lokalbefolkningen er en viktig besøksgruppe, samtidig ser man en økning i turistsegmentet. Det er mest voksne som besøker festningene, hvorav aldersgruppen 46-66 år er i flertall. De fleste kommer sammen med venner eller voksne familiemedlemmer, og det er noe flere kvinner enn menn. Det er svært høy tilfredshet hos alle grupper, noe mer hos kvinner og i tillegg viser undersøkelsen at grad av tilfredshet stiger i takt med alder og med antall ganger man besøker festningen.

- Høye besøkstall i kombinasjon med høy tilfredshet blant de besøkende er et uttrykk for at festningen er blitt en viktig arena for reiseliv, kultur- og næringsliv i Halden og Østfold, sier festningsforvalter Morten Kjølbo. Det er avgjørende at våre besøkende har en god opplevelse når de besøker festningen. Jeg opplever at mange av våre besøkende har et sterkt eierforhold til Fredriksten festning og er opptatt av at den skal forvaltes på en god måte.

Nytt liv på historisk grunn

Festningen brukes aller mest som rekreasjonsområde, og publikum gir gode skussmål; de opplever å komme til velholdte og rene arenaer. Samtidig viser undersøkelsen at besøk knyttet til kulturaktiviteter er en viktig årsak til besøk. Museet tilbyr aktuelle utstillinger tilpasset festningens historie og jubileum, og det er mange flotte kulturarrangementer som finner sted her. Et eksempel er Den Hvite Dame fra i sommer.

De 14 nasjonale festningene representerer noen av Norges viktigste nasjonale kulturarv. Siden 2009 og frem til nå er det brukt nær 900 MNOK på å sette i stand murer og bygninger. Forsvarsbygg Festningsverks oppdrag er å ivareta de nasjonale festningene gjennom verdibevaring av anleggene og gjøre dem tilgjengelige og attraktive for publikum, gjennom å tilrettelegge for lokale kultur/- og næringslivsaktiviteter.

Samarbeid med lokale aktører avgjørende

På Fredriksten festning finner det sted alt fra store internasjonale stjernekonserter til historiske spel, kunstutstillinger, julemarkeder og militærhistorisk formidling. Festningen tilbyr overnattingsmuligheter og bevertning. Etablering av et hotell på festningsområdet har hatt avgjørende betydning for publikumsveksten, og har bidrar til å gjøre festningen mer besøkt, bedre kjent, samtidig som det gir gode ringvirkninger i lokalsamfunnet. Med så mange ulike aktører på festningen er det gledelig at publikum gir spesielt uttrykk for at de er svært tilfredshet med serviceinnstillingen og kunnskapsnivået til de som møter dem.

- Det samarbeidet som finner sted med de mange aktører her på festningen er avgjørende for både besøkstall og tilfredshet. Samtidig er det av stor betydning å ha en bevisst og samfunnsansvarlig eier som gjør nødvendige prioriteringer for å bevare av landets kulturminneverdier, utdyper Morten Kjølbo.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.