Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Fredriksten skal være en åpen festning

Forsvarsbygg vurderer tiltak som kan bidra med flere midler til Fredriksten festning i Halden.

Forsvarsbygg vurderer tiltak som kan bidra med flere midler til Fredriksten festning i Halden.

Aktivitetsnivået på Fredriksten festning har økt betydelig de siste årene. Kulturarrangementer som Allsang på grensen, opera og Grenserittet tiltrekker mange mennesker, og mange ønsker å oppleve et historisk og særpreget miljø.

Felles innsats har skapt gode resultater
De siste årene er det investert mye til opprustning og restaurering både fra staten, men også med bidrag fra kommune, fylkeskommunen venneforeningen og Mansbach stiftelse, men det er store kostnader forbundet med drift og vedlikehold av et fredet kulturminne som Fredriksten. Anlegget drives med 3,1 millioner i underskudd hvert år, og Forsvarsbygg NFV vurderer nå tiltak som kan gi flere midler for å bevare festningen for fremtidige generasjoner. Parkeringsavgift for besøkende med bil er et av forslagene. Inntektene fra parkeringsavgift skal gå til drift og vedlikehold for å sikre allmennheten gode opplevelser.

- I samarbeid med engasjerte aktører i Halden, er vi mange som har lagt ned et stort arbeid som nå gir resultater i form av mer aktivitet. Det arbeidet skal fortsette. Det er likevel store kostnader forbundet med drift og vedlikehold av et kulturminne som Fredriksten, sier festningsforvalter Morten Kjølbo.

Forsvarsbygg ønsker at det skal være gratis å stå parkert den første timen, for deretter en beskjeden avgift per time. Det vil etter dialog med berørte aktører, som blant annet Halden kommune og Fredrikstens Venneforening , bli tatt en endelig vurdering i forhold til gjennomføring av parkeringsavgift.

Inntekter går tilbake til goder for allmenheten
I Halden er festningen åpen og tilgjengelig for allmennheten, slik de andre festningene er. Det tas ikke inngangspenger, men det er betydelige kostnader forbundet ved å holde uteområdene i orden sommer som vinter. Festningene er ofte benyttet som rekreasjonsområde, og alle de som besøker festningen setter sikkert pris på at gresset er klippet, vegetasjonen skjøttet, ganger og stier brøytet, søppelet tømt og festningsmurene vedlikeholdt. Besøkende til festningen i bil vil gjennom en beskjeden parkeringsavgift gi et positivt bidrag til dette. Inntektene fra avgiften skal gå til tiltak til drift og vedlikehold for å gi allmennheten gode opplevelser på festningen.

Forsvarsbygg har i likhet med kommunen krav til å få bedre balanse i budsjettet og øke inntektene slik at vedlikeholdsetterslepet som er betydelig på Fredriksten kan utbedres de kommende årene

- Vårt mål er å sikre Fredriksten som en åpen festning for alle hele året. Da er vi samtidig nødt til å vurdere andre inntektskilder, fortsetter festningsforvalter Morten Kjølbo.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.