Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Statsbudsjettet 2016

Tilskuddet til de nasjonale festningene gir fortsatt velholdte og tilgjengelige festninger. Forsvarsbygg nasjonale festningsverk (NFV) har på oppdrag fra Forsvarsdepartementet ansvar for verdibevaring av festningene og tilrettelegging for ny bruk. Forsvarsbygg planlegger med 9,6 MNOK til vedlikeholdsarbeider på Fredriksten festning.

VED UTGANGEN AV 2016 VIL FREDRIKSTEN FESTNING VÆRE REHABILITERT FOR OVER 145 MNOK OVER EN ÅTTE-ÅRS PERIODE.

Siden 2009 er det utført betydelige vedlikeholdsarbeider på murer og bygninger som del av Forsvarsdepartementets innsats for å ta vare på viktige nasjonale kulturminner. I tillegg har NFV kunnet utføre mer vedlikehold som følge av økte inntekter og effektivisering. Arbeidene ved Fredriksten festning de siste årene omfatter arbeider på Nye kommandantbolig, Lysthus, Dronningens kruttårn, Materialgården, samt sikring av murer og brannsikring av en rekke bygg og Undervisningskasernen. I tillegg til total rehabilitering av Kaserna i samarbeid med ekstern aktør. De vedlikeholdsprosjektene som er planlagt å gjennomføre i 2016 knytter seg til tak og vegger, samt sikring av murer.

- Vi er veldig glade for å ha en fokusert eier, sier Morten Kjølbo, forvalter ved Fredriksten festning. Over 300 000 mennesker forventes å ha besøkt festningen innen utgangen av dette året, og nær 2,6 millioner besøkende totalt sett vil ha besøkt en festning i Norge. Det betyr derfor mye å kunne tilby en festning som er velholdt og tilgjengelige for alle som ønsker å besøke den.

Forsvarsbygg nasjonale festningsverk forvalter de nasjonale festningene gjennom verdibevaring og som attraktive arenaer for næringsvirksomhet, kultur og opplevelser til glede for alle brukere og besøkende, og med gode ringvirkninger for lokalsamfunnet. 1. oktober 2015 overleverte forsvarssjefen sitt fagmilitære råd til Forsvarsministeren. Overordnet målsetting er å styrke landets forsvarsevne gjennom å forsterke forsvarets kjernevirksomhet. NFVs bidrag i dette er å tilrettelegge for at festningene kan bli mer selvfinansierte. Dette skal gjøres gjennom en verdiøkende og aktiv forvaltning, hvor økt utleiegrad og økte leieinntekter skal stå sentralt, sammen med fokus på kostnadseffektiv drift og forvaltning. Inntekter vil i sin helhet gå tilbake til festningene.

Festningene tilrettelegges for ny bruk gjennom leietakere og eksterne samarbeidspartnere. Fredriksten hotell er et eksempel på dette. Utvikling av hotell på festningsarenaen tilfører festningen positiv oppmerksomhet, flere interesserte besøkende og på sikt inntekter som uavkortet tilbakeføres til festningen i form av vedlikehold. Hotellets særegenhet bidrar til å plassere Halden på kartet over attraktive konferansebyer, og bidrar til økt besøk med alle de positive ringvirkninger det har også for Halden by. Nye samarbeid på arrangementssiden, som med Tons of Rock er også veldig positivt, avrunder Kjølbo.

Videre tilrettelegges det for at festningene gjøres allment tilgjengelig med hovedformål å formidle historisk kunnskap og skape arenaer for rekreasjon. Forsvarsbygg nasjonale festningsverk tilbyr også landets fremste kompetanse på kulturminnebevaring, en tjeneste som leveres både i ut utenfor egen sektor.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.