Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Besøksrekord i 2015

3,3 millioner mennesker besøkte en festning i 2015. Et fantastisk høyt tall og en økning på 700 000 fra tidligere år. Fredriksvern verft hadde over 290.000 besøkende i 2015, en økning på godt over 40.000 siden 2014.

Unike kulturarenaer med 3,3 millioner besøkende

Det er flere årsaker til at besøkstallene stiger; festningene totalt sett tilbyr flere aktiviteter enn noensinne og flere festninger tas i bruk som helårsfestninger. Dette er en konsekvens av fruktbare samarbeid med store eksterne aktører hvor destinasjonsutvikling står sentralt. I tillegg melder norsk reiseliv om et rekordår i tilstrømming av turister til landet vårt.

En av regionens viktigste attraksjoner

Fredriksvern verft var arena for nær 60 ulike arrangement i året som gikk, stort og smått som; påske- og høstutstilling, kammermusikk med Arve Tellefsen, Åpning av Glade Dager i Stavern, VAMP konsert, stor aktivitet på Galeiscenen, Glaløp for Veterankjøretøy mm.  Høyt aktivitetsnivå gjennom hele året på verftet er en av årsakene til økt besøk. Fredriksvern verft er med dette en av regionens viktigste attraksjoner.

-       Det er svært hyggelig at antallet besøkende holder seg stabilt høyt og til og med øker. Dette er også godt nytt for alle aktørene med sitt virke på verftet. Ikke minst gir det gode publikumsbesøket oss et glimrende utgangspunkt og tyngde i arbeidet med å videreutvikle verftet som attraktiv og foretrukken kulturarena i samarbeid med aktører som ser mulighetene, sier festningsforvalter Trond H. Bergan. 

Høye besøkstall og høy tilfredshet over tid

Gjennom regelmessige publikumsundersøkelser vet vi at de besøkende er svært fornøyde med det som møter dem på festningene. Tilfredsheten er høyest hos personer som benytter seg av ulike type tilbud under besøket, som museum, konserter eller utstillinger. Publikum verdsetter videre mulighetene for bevertning og gir oss tilbakemelding om at helhetsinntrykket av vedlikeholdet i kombinasjon med at området fremstår rent, pent og velstelt er viktig for dem.

-        Lokalbefolkningen er den største gruppen besøkende på verftet i dag og viktige ambassadører. Jeg  opplever at mange har et genuint og sterkt eierforhold til verftet og dets historie og er opptatt av at det skal forvaltes på en god måte, sier Bergan.

Nytt liv på historisk grunn

Med 3,3 millioner besøkende er festningene blant Norges mest besøkte attraksjoner. Det høye besøkstallet sier noe om festningenes posisjon i landet, og deres betydning og interesse for folk flest.

Aktiv bruk er samtidig det beste vern. Bygg med liv skaper ofte aktivitet, både for aktører på festningen og for publikum og gir et godt grunnlag for helårsbruk. Økt omsetning innenfor og utenfor festningen skaper positive ringvirkninger også for lokalsamfunnet. Derfor samarbeider Forsvarsbygg nasjonale festningsverk med private aktører for å ta i bruk lokaler som kan egne seg for formålet. Her ved Fredriksvern verft har vi eksempelvis inngått samarbeid med en private aktør i utviklingen av kortidsutleie for allmennheten generelt i våre historiske selskapslokaler, et positivt tiltak som har bidratt til å gi verftet helårsbruk, avslutter Bergan.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.