Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Rekordbesøk på Fredriksvern verft i 2016

Rekordhøyt antall besøkende - og de er svært fornøyde med sitt besøk på Fredriksvern verft i Stavern.

En publikumsundersøkelse foretatt av TNS Gallup for Forsvarsbygg viser svært høy tilfredshet ved besøk på festningene.  Fredriksvern verft hadde i 2016 over 400.000 besøkende, en solid økning fra forrige undersøkelse i 2014. Verftet befester med dette sin posisjon som en av regionens viktigste attraksjoner og arena for rekreasjon, kultur- og næringsvirksomhet

Står støtt i lokalsamfunnet og attraktivt blant tilreisende.

Det har funnet sted en betydelig publikumsvekst på festningene siden de ble frigjort til sivilt bruk i 2002. Med over 400.000 besøkende på verftet i 2016 – og på landsbasis 3,7 millioner -  sier det noe om festningenes posisjon i landet og deres betydning og interesse for folk flest. Økningen skyldes nok at det er flere aktiviteter som trekker mye folk og området brukes stadig mer året rundt.

Undersøkelsen viser at svært mange av de besøkende på verftet har lokal tilhørighet. De utgjør gjennomsnittlig 43% av de besøkende. Dette styrker vår egen kunnskap om lokalsamfunnets lojalitet, følelser for og stolthet av Fredriksvern verft.

Lokalbefolkningen besøker verftet gjentatte ganger, er mest fornøyd med sitt besøk og kommer svært gjerne tilbake. Samtidig viser undersøkelsen at også andelen besøkende fra andre fylker er høy, rundt 40% av de besøkende, noe som jo også er svært gledelig. Dette viser at mange planlegger turen til Stavern og verftet for å oppleve noe av det vi har å tilby. Generelt er det høy anbefalingsvilje. Publikumstilfredsheten er høy i alle aldersgrupper, og øker noe med alderen. Tilfredsheten er høyest blant personer som har besøkt verftet mange ganger og blant dem som benytter seg av ulike tilbud under besøket, som for eksempel museum/utstillinger, konsert eller kafébesøk.

-   Dette er hyggelige tilbakemeldinger og jeg er svært fornøyd med å notere 2016 som foreløpig rekordår mht antall besøkende. Når vi i tillegg registrerer en stabil høy tilfredshet blant de besøkende gjennom flere år, er dette et uttrykk for at verftet er blitt en viktig arena for reiseliv, kultur- og næringsliv i regionen sier festningsforvalter Trond H. Bergan. Lokalbefolkningen er våre viktigste besøkende og ambassadører, og det er avgjørende at de har en god opplevelse når de besøker verftet. Jeg opplever at mange av våre besøkende har et sterkt eierforhold til Fredriksvern verft og er opptatt av at det skal forvaltes på en god måte.

Nytt liv på historisk grunn

Verftet brukes aller mest som rekreasjonsområde, og publikum gir gode skussmål; de opplever å komme til velholdte og rene arenaer. Vi er jo begunstiget med en naturskjønn beliggenhet i historisk vakre omgivelser i forlengelsen av Stavern sentrum. I tillegg har vi flere badestrender og svaberg på verftets grunn som trekker ung og gammel når det er godt vær. Samtidig får vi en god bekreftelse på at svært mange oppsøker våre ulike kulturtilbud og -aktiviteter som kafebesøk, konserter og utstillinger og oppgir dette som en viktig årsak til besøk, noe som jo befester verftet sin posisjon som en viktig kulturarena i kommunen.

Vi får også tilbakemelding om at parkeringsmulighetene bør bli bedre og at dette kan oppleves vanskelig. Dette er for så vidt en kjent problemstilling i Stavern sommerstid og noe Forsvarsbygg ønsker å bidra til å finne løsning på og en forbedring av.

De 14 nasjonale festningene representerer noen av Norges viktigste nasjonale kulturarv. Siden 2009 og frem til nå er det brukt nær 900 MNOK på å sette i stand murer og bygninger.  Forsvarsbyggs oppdrag er å ivareta de nasjonale festningene gjennom verdibevaring av anleggene og gjøre dem tilgjengelige og attraktive for publikum, gjennom å tilrettelegge for lokale kultur/- og næringslivsaktiviteter.

Samarbeid med lokale aktører avgjørende

På Fredriksvern verft finner det sted alt fra store utendørskonserter til flotte teateroppsetninger, kammermusikkfestival, «gladløp» for veterankjøretøy, store kunstutstillinger, museer, idrettsarrangementer, julemarked og militærhistorisk formidling til skoleelever for å nevne noe. Vi kan også tilby våre sommergjester kafebesøk i lokaler fra 1700 tallet med en atmosfære og en beliggenhet helt i sjøkanten som mildt sagt er unik. Alt i alt skaper dette gode ringvirkninger i lokalsamfunnet. Med mange ulike aktører på arenaen er det spesielt gledelig at publikum sier at de blir møtt med serviceinnstilling og med høyt kunnskapsnivå av de aktørene de møter.

-  Det samarbeidet som finner sted med de mange aktører vi har her på verftet er helt avgjørende for både besøkstall og tilfredshet. Samtidig er det av stor betydning å ha en bevisst og samfunnsansvarlig eier som gjør nødvendige prioriteringer for å bevare av landets kulturminneverdier, avrunder Bergan.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.