Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Besøksrekord 2015

3,3 millioner mennesker besøkte en festning i 2015. Et fantastisk høyt tall og en økning på 700 000 fra tidligere år. Karljohansvern ble godt besøkt. Alene hadde området innenfor Verftsmuren med museer og Garasjetorget 83.000 besøkende i 2015, en økning på 13.000 siden 2013.

Unike kulturarenaer med 3,3 millioner besøkende

Det er flere årsaker til at besøkstallene stiger; festningene totalt sett tilbyr flere aktiviteter enn noensinne og flere festninger tas i bruk som helårsfestninger. Dette er en konsekvens av fruktbare samarbeid med store eksterne aktører hvor destinasjonsutvikling står sentralt. I tillegg melder norsk reiseliv om et rekordår i tilstrømming av turister til landet vårt.

En av regionens viktigste attraksjoner

Karljohansvern var arena for en rekke små og store arrangement i året som gikk, som Fyrverkerikonserten, Fotografiets dag, Vervenfestivalen og Jul på Karljohansvern. Høyt aktivitetsnivå gjennom hele året er en av årsakene til økt besøk. Karljohansvern er med dette en av regionens viktigste attraksjoner.

  • Det er hyggelig at antallet besøkende er økende. Dette er også godt nytt for alle de publikumsrettede aktørene med sitt virke på Karljohansvern. Det gir også et godt utgangspunkt for å videreutvikle festningene og fylle tomme lokaler sammen med fremtidige aktører og gjør det attraktivt for nye aktører, sier festningsforvalter Therese I. Svartsund. 

Høye besøkstall og høy tilfredshet over tid

Gjennom regelmessige publikumsundersøkelser vet vi at de besøkende er svært fornøyde med det som møter dem på festningene. Tilfredsheten er høyest blant annet hos personer som benytter seg av ulike type tilbud under festningsbesøket, som museum, konserter eller kafébesøk. Publikum verdsetter mulighetene for bevertning, og renhold og vedlikehold på festningsområdet er viktig for dem.

  • Lokalbefolkningen er den største gruppen besøkende på festningene og viktige ambassadører. Jeg opplever at mange har et sterkt eierforhold til Karljohansvern og er opptatt av at området skal forvaltes på en god måte, sier hun.

Nytt liv på historisk grunn

Med 3,3 millioner besøkende er festningene blant Norges mest besøkte attraksjoner. Det høye besøkstallet sier noe om festningenes posisjon i landet, og deres betydning og interesse for folk flest.

Aktiv bruk er samtidig det beste vern. Bygg med liv skaper ofte aktivitet, både for aktører på festningen og for publikum og gir et godt grunnlag for helårsbruk. Økt omsetning innenfor og utenfor festningene skaper positive ringvirkninger også for lokalsamfunnet. Derfor samarbeider Forsvarsbygg nasjonale festningsverk med private aktører for å ta i bruk tomme lokaler.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.