Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Besøksrekord i 2015

3,3 millioner mennesker besøkte en festning i 2015. Et fantastisk høyt tall og en økning på 700 000 fra tidligere år. Kristiansten festning hadde 205 000 besøkende i 2015, en økning på ca 25000 siden 2014.

Unike kulturarenaer med 3,3 millioner besøkende

Det er flere årsaker til at besøkstallene stiger; festningene totalt sett tilbyr flere aktiviteter enn noensinne og flere festninger tas i bruk som helårsfestninger. Dette er en konsekvens av fruktbare samarbeid med store eksterne aktører hvor destinasjonsutvikling står sentralt. I tillegg melder norsk reiseliv om et rekordår i tilstrømming av turister til landet vårt.

En av regionens viktigste attraksjoner

Kristiansten festning var arena for nær 25 arrangement i året som gikk, som Juba Juba festivalen ,Forsvarets dag, gitarkonserter og teateroppføring , pluss mange idrettsarrangementer. Høyt aktivitetsnivå gjennom hele året på festningen er en av årsakene til økt besøk. Kristiansten festning er med dette en av regionens viktigste attraksjoner.

- Det er hyggelig at antallet besøkende holder seg stabilt høyt og til og med øker. Dette er også godt nytt for alle aktørene med sitt virke på festningen, Det representerer også godt utgangspunkt for å videreutvikle festningene og fylle tomme lokaler sammen med fremtidige aktører og gjør det attraktivt for nye aktører, sier festningsforvalter Johnny Gylland.

Høye besøkstall og høy tilfredshet over tid

Gjennom regelmessige publikumsundersøkelser vet vi at de besøkende er svært fornøyde med det som møter dem på festningene. Tilfredsheten er høyest blant annet hos personer som benytter seg av ulike type tilbud under festningsbesøket, som museum, konserter eller kafébesøk. Publikum verdsetter mulighetene for bevertning, og renhold og vedlikehold på festningsområdet er viktig for dem.

- Lokalbefolkningen er den største gruppen besøkende på festningene og viktige ambassadører. Jeg opplever at mange har et sterkt eierforhold til festningen og er opptatt av at den skal forvaltes på en god måte, og vi får mange tilbakemeldinger på at de synes festningen ser bra ut sier han.

Nytt liv på historisk grunn

Med 3,3 millioner besøkende er festningene blant Norges mest besøkte attraksjoner. Det høye besøkstallet sier noe om festningenes posisjon i landet, og deres betydning og interesse for folk flest.

Aktiv bruk er samtidig det beste vern. Bygg med liv skaper ofte aktivitet, både for aktører på festningen og for publikum og gir et godt grunnlag for helårsbruk. Økt omsetning innenfor og utenfor festningen skaper positive ringvirkninger også for lokalsamfunnet. Derfor samarbeider Forsvarsbygg nasjonale festningsverk med private aktører for å ta i bruk tomme lokaler. På Kristiansten festning har vi eksempelvis inngått samarbeid med en privat aktør i utviklingen av et serveringssted , et positivt tiltak som har bidratt til å gi festningen helårsbruk. Vi har også satset mot barn og unge og leier ut til flere skoler og barnehager.

 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.