Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Kristiansten festning har fått ny lyssetting

Festningen som rekreasjonsområdet har økt betraktelig i de mørke timene av døgnet, nå som festningen har fått ny belysning. 

Til musikk fra Bispehaugen ungdomskorps og med kommunalråd Geirmund Lykke som «stand in» for ordføreren, ble den offisielle tenningen av ny belysning på Kristiansten festning foretatt tirsdag i forrige uke.

I Trondheim har man lenge ønsket ny belysning av området rundt festningen. Utgangspunktet var at mange har følt utrygghet i det tidligere så mørke og øde området på kveldstid, hvor bare festningens flotte Donjon har vært ordentlig belyst de siste årene.

- Samtidig med lyssetting av gangveiene, var det nødvendig med lyssetting av festningsmurene. Det er en viktig og synlig forbedring for gående og andre brukere av friluftsområdet på dagtid om vinteren og kveldene, og for den sosiale tryggheten og økt bruk av området, sa Lykke til Adresseavisen.

Den nye belysningen er i sin helhet bekostet av kommunen.

Utrygghet erstattet av trygghet

Prosjektleder har vært Magnhild Lunde i Kommunalteknikk i Trondheim kommune. Hun uttaler:

- Betydningen for byen er stor. Nå trer muren fram og danner et landemerke sammen med Donjonen. Donjonen har fått en basis. Men viktigst av alt er at Festningsområdet og Småbergene nå føles mye tryggere og brukbarheten av området som rekreasjonsområde øker betraktelig i de mørke timene av døgnet.

Energieffektivt kulturminne

Den nye belysningen er langt mer energieffektiv enn den gamle, og det er lagt vekt på å etablere et klart lyshierarki mellom de ulike delene av kulturminnet og gangveiene. Festningen og dens uteområder er nemlig fredet og det har vært nødvendig å gå noen runder med Riksantikvaren for å få godkjent prosjektet. Utfordringene ble løst i god dialog mellom Riksantikvaren og Forsvarsbyggs faggruppe kulturminne og den endelige utformingen er både omforent og god.

Lunde roser også Forsvarsbygg og især festningsforvalter Johnny Gylland i Forsvarsbygg region midt:

- Samarbeidet med Forsvarsbygg har vært udelt positivt. Johnny Gylland har stilt opp fra begynnelse til slutt og vært en god lokal forankring og kontinuitetsbærer i prosjektet.

Og nå går altså byen en lysere mørk tid i møte.

Video: Norconsult. Redigering: Forsvarsbygg.

Om prosjektet

Oppdragsgiver: Trondheim Kommune
Rådgiver: Norconsult AS
Entreprenør: Traftec
Prosjektperiode: 2018–2019
Kostnadsramme: 11,5 mill. kr.
Forsvarsbygg: Johnny Gylland

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.