Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Statsbudsjettet 2016

Tilskuddet til de nasjonale festningene gir fortsatt velholdte og tilgjengelige festninger. Forsvarsbygg nasjonale festningsverk (NFV) har på oppdrag fra Forsvarsdepartementet ansvar for verdibevaring av festningene og tilrettelegging for ny bruk. NFV planlegger med 900 000 NOK til vedlikeholdsarbeider på Kristiansten festning.

VED UTGANGEN AV 2016 VIL KRISTIANSTEN FESTNING VÆRE REHABILITERT FOR OVER 74 MNOK OVER EN ÅTTE-ÅRS PERIODE.

Siden 2009 er det utført betydelige vedlikeholdsarbeider på murer og bygninger som del av Forsvarsdepartementets innsats for å ta vare på viktige nasjonale kulturminner. I tillegg har NFV kunnet utføre mer vedlikehold som følge av økte inntekter og effektivisering. Arbeidene ved Kristiansten festning de siste årene omfatter rehabilitering og sikring av Haubitzmagasinet, kommandantbolig og ca 500 m murer. De vedlikeholdsprosjektene som er planlagt å gjennomføres i 2016 knytter seg til gamle befalsskolen for infanteriet i festningsgata, samt Donjon (kruttårnet) på indre festning.

- Vi er veldig glade for å ha en fokusert eier, sier Johnny Gylland festningsforvalter Kristiansten festning. Rundt 170 000 mennesker forventes å ha besøkt festningen innen utgangen av dette året, og nær 2,6 millioner besøkende totalt sett vil ha besøkt en festning i Norge. Det betyr derfor mye å kunne tilby en festning som er velholdt og tilgjengelige for alle som ønsker å besøke den.

Forsvarsbygg nasjonale festningsverk forvalter de nasjonale festningene gjennom verdibevaring og som attraktive arenaer for næringsvirksomhet, kultur og opplevelser til glede for alle brukere og besøkende, og med gode ringvirkninger for lokalsamfunnet. 1. oktober 2015 overleverte forsvarssjefen sitt fagmilitære råd til Forsvarsministeren. Overordnet målsetting er å styrke landets forsvarsevne gjennom å forsterke forsvarets kjernevirksomhet. NFVs bidrag i dette er å tilrettelegge for at festningene kan bli mer selvfinansierte. Dette skal gjøres gjennom en verdiøkende og aktiv forvaltning, hvor økt utleiegrad og økte leieinntekter skal stå sentralt, sammen med fokus på kostnadseffektiv drift og forvaltning. Inntekter vil i sin helhet gå tilbake til festningene.

Festningene tilrettelegges for ny bruk gjennom leietakere og eksterne samarbeidspartnere.

På Kristiansten har vi tilrettelagt med fokus på barn og unge, både Trondheim International School og Tomasskolen leier arealer her. Dette er to private skoler med ca 350 elever og lærere. På festningsområdet finnes også Småbergan barnehage, og i tillegg har Trondhein International School en barnehage. Siste tilskudd er Trondheim kommune som leier bunkeren der Luftforsvarets musikkorps holdt til. Her er det bygget en ny og moderne barnehage , og inne i bygget kan man fortsatt se 1,5 m tykke betongvegger enkelte steder.

På indre festning finnes Kommandanten restaurant som er åpen hele året.

Videre tilrettelegges det for at festningene gjøres allment tilgjengelig med hovedformål å formidle historisk kunnskap og skape arenaer for rekreasjon. Forsvarsbygg nasjonale festningsverk tilbyr også landets fremste kompetanse på kulturminnebevaring, en tjeneste som leveres både i ut utenfor egen sektor.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.