Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Fornøyde besøkende på Oscarsborg i 2016

Høyt antall besøkende på Oscarsborg i 2016 – og de er svært fornøyd med sitt besøk på festningen.

En publikumsundersøkelse foretatt av TNS Gallup for Forsvarsbygg viser svært høy tilfredshet ved besøk på festningene. Oscarsborg festning hadde i 2016 over 100 000 besøkende, og befester med dette sin posisjon som en av regionens viktigste attraksjoner og arena for rekreasjon, kultur- og næringsvirksomhet.

Attraktivt blant tilreisende

Det har funnet sted en betydelig publikumsvekst på alle festningene siden de ble frigjort til sivilt bruk i 2002. Med over 103 000 besøkende på Oscarsborg i 2016 – og på landsbasis 3,7 millioner - sier det noe om festningenes posisjon i landet og deres betydning og interesse for folk flest.

Den største andelen besøkende til Oscarsborg er tilreisende turister. Det er flest voksne som besøker festningene, hvorav den største aldersgruppen er 46-66 år. De fleste kommer sammen med venner eller voksne familiemedlemmer, og andelen barn som kommer til øya er stigende. Det er noe flere kvinner enn menn som besøker Oscarsborg, begge grupper er svært fornøyde med sitt besøk.

- Stabilt høye besøkstall i kombinasjon med høy tilfredshet blant de besøkende, er et uttrykk for at festningen har blitt en viktig arena for reiselivet, kultur- og næringslivet i Akershus fylke. Det er avgjørende at publikum har en god opplevelse når de besøker festningen, og det er viktig de møter en festning som er godt ivaretatt. Jeg opplever at særlig våre lokale besøkende har et sterkt eierforhold til Oscarsborg og er opptatt av at den skal forvaltes på en god måte, sier Thorbjørn Holth, distriktssjef Nordenfjelske i Forsvarsbygg nasjonale festningsverk.

Nytt liv på historisk grunn

Festningen brukes aller mest som rekreasjonsområde og publikum gir gode skussmål; de opplever å komme til velholdte og rene arenaer. Samtidig viser undersøkelsen at besøk knyttet til museet og andre kulturaktiviteter er en viktig årsak til besøk.

De 14 nasjonale festningene representerer noen av Norges viktigste nasjonale kulturarv. Siden 2009 og frem til nå er det brukt nær 900 MNOK på å sette i stand murer og bygninger. Forsvarsbygg, Festningsverks oppdrag er å ivareta de nasjonale festningene gjennom verdibevaring av anleggene og gjøre dem tilgjengelige og attraktive for publikum, gjennom å tilrettelegge for lokale kultur/- og næringslivsaktiviteter.

Samarbeid med lokale aktører avgjørende

Oscarsborg festning tilbyr overnattingsmuligheter og bevertning; Oscarsborg Hotel og Resort har hatt avgjørende betydning for publikumsveksten siden oppstarten i 2004 og har skapt gode ringvirkninger i lokalsamfunnet. Oscarsborg gjestehavn og Havnekroa trekker båt/- og middagsgjester til øya flere ganger gjennom sesongen. I tillegg er det aktører som Oscarsborg museum og Avistegnerne, og kulturarrangementer som Oscarsborgoperaen og teaterforestillingen Oscarsborg i kamp som er publikumsmagneter. Nå som rutetilbudet utvides denne sesongen antas det at det vil gi betydelig flere nye besøkende til Oscarsborg. En positiv tilleggseffekt vil sannsynligvis være økt tilstrømming av besøkende til handelsstanden og reiselivsnæringen på fastlandssiden.

- Det samarbeidet som finner sted med de mange aktører her på festningen er avgjørende for både besøkstall og tilfredshet. Våre besøkende gir uttrykk for at de er svært fornøyd med serviceinnstillingen og kunnskapsnivået til alle de møter på øya. Samtidig er det av stor betydning å ha en bevisst og samfunnsansvarlig eier som gjør nødvendige prioriteringer for å bevare av landets kulturminneverdier og holde dem tilgjengelige for de besøkende, utdyper Holth.

 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.