Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Gode besøkstall for 2015

3,3 millioner mennesker besøkte en festning i 2015. Et fantastisk høyt tall og en økning på 700 000 fra tidligere år. Oscarsborg festning hadde nær 110 000 besøkende i 2015, et tall som har holdt seg stabilt høyt over tid.

Unike kulturarenaer med 3,3 millioner besøkende

Det er flere årsaker til at besøkstallene stiger på nasjonalt nivå; festningene totalt sett tilbyr flere aktiviteter enn noensinne og flere festninger tas i bruk som helårsfestninger. Dette er en konsekvens av fruktbare samarbeid med store eksterne aktører hvor destinasjonsutvikling står sentralt. I tillegg melder norsk reiseliv om et rekordår i tilstrømming av turister til landet vårt.

En av regionens viktigste attraksjoner

Oscarsborg var arena for mange ulike arrangement i året som gikk. Konserter, opera, teater, pinsegudstjeneste og militære aktiviteter som Mosesstafetten. Hotellet ble medlem av Historiske Hotell&Spisesteder, og det meldes om et godt år på gjestehavna og Havnekroa. Et godt aktivitetsnivå gjennom store deler av året er en viktig årsak til at besøkstallene holdes stabilt høye. Oscarsborg er med dette en av regionens viktigste attraksjoner.

- Vi er glade for at så mange besøker Oscarsborg. Dette er fint for alle aktørene med sitt virke på festningen, Det høye besøkstallet representerer også godt utgangspunkt for å videreutvikle festningen, fylle tomme lokaler sammen med fremtidige aktører og gjør det attraktivt for flere å etablere seg her, sier festningsforvalter Merete Thorne.

Høye besøkstall og høy tilfredshet over tid

Gjennom regelmessige publikumsundersøkelser vet vi at de besøkende er svært fornøyde med det som møter dem på festningene. Tilfredsheten er høyest blant annet hos personer som benytter seg av ulike type tilbud under festningsbesøket, som museum, konserter eller kafébesøk. Publikum verdsetter mulighetene for bevertning, og renhold og vedlikehold på festningsområdet er viktig for dem.

- Lokalbefolkningen er den største gruppen besøkende på festningene og viktige ambassadører. Jeg opplever at mange har et sterkt eierforhold til Oscarsborg og er opptatt av at den skal forvaltes på en god måte, sier Thorne.

Nytt liv på historisk grunn

Med 3,3 millioner besøkende er festningene blant Norges mest besøkte attraksjoner. Det høye besøkstallet sier noe om festningenes posisjon i landet, og deres betydning og interesse for folk flest.

Aktiv bruk er samtidig det beste vern. Bygg med liv skaper ofte aktivitet, både for aktører på festningen og for publikum og gir et godt grunnlag for helårsbruk. Økt omsetning innenfor og utenfor festningen skaper positive ringvirkninger også for lokalsamfunnet. Derfor samarbeider Forsvarsbygg nasjonale festningsverk med private aktører for å ta i bruk tomme lokaler.

 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.