Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Ny festningsforvalter

Hilde Falck Olsen er ansatt som ny festningsforvalter på Oscarsborg festning. Hun tiltrer 1. april 2017.

Hilde Falck Olsen har bakgrunn som offiser i hæren og har en bachelor i etnologi og arkeologi fra Universitetet i Oslo. Hun har variert ledererfaring fra både offentlig og privat sektor. De siste syv årene har hun vært ansatt ved Krigsskolen som intendant og administrasjonsansvarlig for Den Gamle Krigsskolen i Oslo sentrum.

 

I denne stillingen har Hilde Falck Olsen hatt selvstendig ansvar for daglig drift av en kulturhistorisk eiendomsmasse med stor symbolverdi for Forsvaret. Hun har hatt ansvar for å utvikle og ivareta eiendommen i samsvar med Krigsskolens og Hærens intensjoner og tradisjoner. På vegne av Krigsskolen har hun dessuten hatt ansvar for å planlegge, tilrettelegge for og gjennomføre en lang rekke arrangementer av ulik størrelse.

Hilde Falck Olsen er 41 år og bosatt i Ytre Enebakk. Hun etterfølger Anne Merete Thorne, som etter fire år som festningsforvalter på Oscarsborg, går over i en ny stilling ved Forsvarsbyggs hovedkontor i Oslo.

Som festningsforvalter vil Hilde Falck Olsen få det daglige ansvaret for forvaltning og drift av Oscarsborg festning med tilhørende bygningsmasse, anlegg og utomhusarealer. Hun vil være Forsvarsbyggs faste kontaktpunkt mot lokalsamfunnet og ivareta dialogen med festningens sivile og militære leietakere. Hun vil også ta aktivt del i utleie av arealer til både arrangementer og langsiktige leietakere.

Oscarsborg festning er ett av 14 nasjonale festningsverk som forvaltes av Forsvarsbygg på vegne av staten ved Forsvarsdepartementet. Festningen har nær 110 000 besøkende årlig, og har befestet sin posisjon i regionen som arena for historieformidling, reiseliv, kurs og konferanser, kulturopplevelser og rekreasjon.

- Hilde Falck Olsen har solid kompetanse og relevant erfaring for å kunne fylle denne utfordrende stillingen. Som offiser og kulturhistoriker har hun et sterkt engasjement for å bevare og videreutvikle det unike miljøet på Oscarsborg, til beste for festningens mange besøkende, festningens leietakere og lokalsamfunnet. Hun har alle forutsetninger for å lykkes som festningsforvalter på Oscarsborg og det er en stor glede for oss å ønske henne velkommen, sier distriktssjef i Forsvarsbygg Thorbjørn Holth.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.