Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Statsbudsjettet 2016

Tilskuddettil de nasjonale festningene gir fortsatt velholdte og tilgjengelige festninger. Forsvarsbygg nasjonale festningsverk (NFV) har på oppdrag fra Forsvarsdepartementet ansvar for verdibevaring av festningene og tilrettelegging for ny bruk. NFV planlegger med 3,7 MNOK til vedlikeholdsarbeider på Oscarsborg festning.

VED UTGANGEN AV 2016 VIL OSCARSBORG FESTNING VÆRE REHABILITERT FOR OVER 68 MNOK OVER EN ÅTTE-ÅRS PERIODE.

Siden 2009 er det utført betydelige vedlikeholdsarbeider på murer og bygninger som del av Forsvarsdepartementets innsats for å ta vare på viktige nasjonale kulturminner. I tillegg har NFV kunnet utføre mer vedlikehold som følge av økte inntekter og effektivisering. Arbeidene ved Oscarsborg festning de siste årene omfatter rehabilitering og sikring av Smia, Stallen, Skolekasserna, gymsalen og omfattende reparasjoner av taket i Borgen. De vedlikeholdsprosjektene som er planlagt å gjennomføres i 2016 knytter seg til flere mindre og viktige prosjekter som rehabilitering av vinduer, ventilasjonsanlegg, maler arbeider etc.,

- Vi er veldig glade for å ha en fokusert eier, sier Merete Thorne, festningsforvalter Oscarsborg festning. Rundt 110.000 mennesker forventes å ha besøkt festningen innen utgangen av dette året, og nær 2,6 millioner besøkende totalt sett vil ha besøkt en festning i Norge. Det betyr derfor mye å kunne tilby en festning som er velholdt og tilgjengelige for alle som ønsker å besøke den.

Forsvarsbygg nasjonale festningsverk forvalter de nasjonale festningene gjennom verdibevaring og som attraktive arenaer for næringsvirksomhet, kultur og opplevelser til glede for alle brukere og besøkende, og med gode ringvirkninger for lokalsamfunnet. 1. oktober 2015 overleverte forsvarssjefen sitt fagmilitære råd til Forsvarsministeren. Overordnet målsetting er å styrke landets forsvarsevne gjennom å forsterke forsvarets kjernevirksomhet. NFVs bidrag i dette er å tilrettelegge for at festningene kan bli mer selvfinansierte. Dette skal gjøres gjennom en verdiøkende og aktiv forvaltning, hvor økt utleiegrad og økte leieinntekter skal stå sentralt, sammen med fokus på kostnadseffektiv drift og forvaltning. Inntekter vil i sin helhet gå tilbake til festningene.

Festningene tilrettelegges for ny bruk gjennom leietakere og eksterne samarbeidspartnere. Oscarsborgoperaen med større publikum enn på flere år og Oscarsborg Gjestehavn som er meget populær og en attraksjon for båtfolk er eksempler på dette.

Videre tilrettelegges det for at festningene gjøres allment tilgjengelig med hovedformål å formidle historisk kunnskap og skape arenaer for rekreasjon. Forsvarsbygg nasjonale festningsverk tilbyr også landets fremste kompetanse på kulturminnebevaring, en tjeneste som leveres både i ut utenfor egen sektor.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.