Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Rekordmange vil oppleve militærhistorien

Festningene ble besøkt av 3,7 millioner mennesker i 2016, en økning på 400 000 fra året før. En publikumsundersøkelse gjennomført av TNS Gallup på festningene viser at de besøkende er svært tilfredse med det som møter dem. 

Den typiske besøkende
Publikum strømmer til for å oppleve militærhistorie og kulturopplevelser i unike historiske omgivelser. Den største andelen besøkende er tilreisende turister fra andre fylker eller utlandet. Lokalbefolkningen utgjør gjennomsnittlig 30 prosent av de besøkende, men det er lokale variasjoner fra festning til festning. Akershus og Bergenhus har mange tilreisende, mens Karljohansvern eksempelvis har størst andel lokale besøkende. Det er mest voksne over 30 år som besøker festningene, og aldersgruppen over 46 år er i flertall. De fleste kommer sammen med venner eller familie. Publikumstilfredsheten er svært høy i alle aldersgrupper, og øker noe i takt med alderen. Kvinner er litt mer fornøyd enn menn. Tilfredsheten øker også i takt med hvor mange ganger festningene besøkes. Generelt er lokalbefolkningen noe mer fornøyd enn de tilreisende. 92 prosent av respondentene anbefaler gjerne andre å besøke festningene.

Millioner besøkende opplever militærhistorien
Festningene besøkes av 3,7 millioner mennesker, og med dette eksponeres militærhistorien for en bred publikumsmasse. Besøkstallene har vært stigende over flere år og den høye tilfredsheten har vært stabil over flere år. Det forplikter å forvalte et så stort publikumssegment, og de gode resultatene bekrefter at det arbeidet som nedlegges sammen med alle sivile og militære aktører på festningene både sees og verdsettes.

Hvorfor kommer så mange til festningene?
Festningene brukes aller mest som rekreasjonsområder, og publikum gir gode skussmål. De opplever å komme til velholdte og rene arenaer. Samtidig viser undersøkelsen at besøk knyttet til kulturtilbud som konserter og museer også er en viktig medvirkende årsak til besøk. Et eksempel er Forsvarsmuseene som generelt scorer høyt blant publikum.

Festningene er utviklet til å bli betydningsfulle arenaer for kultur- og næringsvirksomhet, hvor det finner sted viktig lokal verdiskaping. Tre festninger byr nå på over­nattingsmuligheter, og flere festninger tilbyr restauranter av høy kvalitet. Undersøkelsen viser at det er viktig for publikum å ha et serveringstilbud på festningene. Med mange ulike aktører på festningene er det positivt at publikum gir uttrykk for at de er veldig fornøyd med kunnskapsnivået og serviceinnstillingen til de medarbeiderne og aktørene de møter.

 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.