Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Nytt fartøy i Forsvarsbygg

Under en uformell seremoni på Oscarsborg festning i dag ble Forsvarsbyggs nye fartøy døpt, «Rauer II». Til vanlig skal den gå i trafikk mellom Engelsviken og Rauøy i Østfold, for transport av Forsvarsbyggs og Forsvarets personell. 

Assisterende direktør Forsvarsbygg, Camilla Mathiesen var gudmor til Rauer II. 

-Det er hyggelig å markere at Forsvarsbyggs maritime avdeling tar i bruk et nytt fartøy, sier Camilla Mathiesen.  

Inngår i kystberedskapen 

Ikke bare skal Rauer II stå for transport av personell. Den vil også inngå i kystberedskapen. Den skal kunne bistå Kystverket som tilgjengelig kapasitet ved havari, oljeutslipp eller andre større hendelser i nærområdet. Rauer II er en nesten åtte meter lang aluminiumsbåt. 

-Vi er opptatt av at forsvarssektoren skal ta ansvar for miljøet på en best mulig måte. På kystlinjen, på overflaten og under overflaten. Dette fartøyet kan bidra også til det arbeidet, sier Mathiesen.  

Allsidig bruksbåt 

Rauer II er utstyrt med en type sonar, som gjør den egnet til å skanne bunnen og eventuelt finne objekter der. Båten er således en ressurs med tanke på marine undersøkelser og kan blant annet brukes til befaringer på undersjøisk infrastruktur, som for eksempel ved inspeksjon av vannledninger. 

-Det er en allsidig bruksbåt vi har skaffet oss, og jeg er sikker på at den vil gjøre nytte for seg, sier gudmor Camilla Mathiesen. 

Anskaffelsen har en verdi på om lag tre millioner kroner. Leverandør er Hatløy Maritime, i Ålesund.

Lavere driftsutgifter, økt kapasitet 

Rauer II er det tredje fartøyet i maritim avdeling. Fra før har vi Oscarsborg II og Oscarsborg III, som daglig trafikkerer mellom Drøbak og Oscarsborg, og som også bistår Forsvaret med transport av utstyr og personell til Rauer øvingssenter, på Rauøy. 

-For oss betyr det at vi har tilgang til en mer egnet båt til kontroll og ettersyn av våre kaianlegg. I tillegg optimaliserer vi drift og vedlikeholdssystem av fartøyene ved at Rauøy II driftes og vedlikeholdes av maritim avdeling. Gjennom dette utnytter vi tilgjengelig kapasitet i egne systemer, sier maritim leder Bjørn Einar Krane, eiendomsforvaltning Forsvarsbygg. 

Forsvarsbygg får betydelig lavere drift-s og vedlikeholdskostnader når denne erstatter forgjengeren, Rauer I. Krane opplyser at nyervervelsen medfører økt personellsikring, gjennom bedre sikkerhetsutstyr og opplæring hos maritim avdeling. Fartøyet har dessuten høyt fartspotensiale, som gjør at operasjonsområdet er vesentlig utvidet. Endelig har fartøyet større lastekapasitet, med kapasitet til å frakte mindre motorkjøretøy. 

Politiet med identisk fartøy 

Samtidig var Politiets innkjøpsavdeling i markedet for å finne et nytt fartøy som kunne ivareta deres behov. Hatløy Maritime tipset politiet om at Forsvarsbygg hadde utarbeidet en spesifikasjon de mente kunne passe fint for dem. Politiet kontaktet oss og avtalte et møte hvor vi gjennomgikk kravspesifikasjonen og forutsetningen for denne. Resultatet ble at vi samarbeidet med innkjøp ved at de fikk en opsjon på kjøp via Forsvarsbygg, forteller Krane. 

-Dette var en betydelig besparende prosess for dem, og for Forsvarsbygg har det i ettertid vært fint å utveksle informasjon om Politiets erfaringer under drift, sier Bjørn Einar Krane. 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.