Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Nytt kontorbygg i Rena leir

Forsvarsbygg skal bygge et nytt og moderne kontorbygg i Rena leir. Nylig ble kontrakten med den lokale entreprenøren Martin M Bakken AS signert.

 

 

– Våre soldater og ansatte i Forsvaret trenger gode bygg for å løse sitt oppdrag, som er å forsvare Norge. Vårt oppdrag er å støtte Forsvaret i fred, krise og krig og sørge for at de har de bygg, eiendommer og anlegg de trenger for å gjøre nettopp det, uttaler prosjektleder Atle Maurud i Forsvarsbygg.

Hæren fornøyd

–Hæren er svært glad for at det nå blir bygget nye kontorer og  møtefasiliteter på Rena. Behovet er stort, og det nye bygget vil dekke umiddelbare praktiske og operative behov. Vi ser frem til at bygget er ferdig og kan tas i bruk, uttaler kommunikasjonssjef i Hæren, oberstløytnant Lars Strøm.

Prosjektleder Maurud fra Forsvarsbygg forklarer videre:

–Forsvaret er viktigere enn på lenge. Det nye kontorbygget blir moderne, funksjonelt og skal gi trivsel og et godt arbeidsmiljø for våre soldater. Vi håper Forsvaret blir fornøyd, sier han videre.

–Bygget vil være en ytterligere utvikling og vekst av Hærens hovedbase i sør- Norge. Vi er for øvrig også allerede i gang med å bygge et nytt hybelbygg (kvarter) i leiren, samt at det legges til rette for flere fremtidige bygg. Samlet sett vil dette være et godt bidrag til å øke kapasiteten i Rena garnison, forklarer han.

 

Lokal entreprenør med lang erfaring

 –Martin M Bakken AS kjenner vi som en god og solid lokal entreprenør som vi har samarbeidet med flere ganger tidligere. Vi er sikre på at de vil levere et godt bygg også denne gangen, sier han videre.

Entreprenøren på sin side takker for oppdraget og er klar:

–Martin M. Bakken har hatt mange prosjekter i Rena leir tidligere. Vi er godt fornøyd med å bli tildelt et nytt prosjekt i leiren. Vi ser fram til et fortsatt godt samarbeid med Forsvarsbygg, som er en solid og ryddig byggherre, uttaler administrerende direktør i Martin M. Bakken, Øystein Nordal.

 

Forsvaret og Rena leir vokser

Hybelbygget som allerede er under oppføring, og kontorbygget som nå er kontrahert, skal erstatte midlertidige bygg i leiren som fjernes når de nye byggene er ferdigstilt.

Kontrakten mellom Forsvarsbygg og Martin M Bakken har en verdi på cirka 93 millioner kroner.

 

Moderne og trivelig arbeidsmiljø

– Det nye kontorbygget vil ha egen kjeller og tre øvrige etasjer. Det vil inneholde cellekontorer og teamkontorer, i tråd med Forsvarets behov og ønsker. Bygget vil også inneholde et eget møteromssenter og ikke minst sosiale soner og administrative fasiliteter i hver etasje. Slik sikres både trivsel og funksjonalitet, forklarer Maurud.

 Bygget skal være fleksibelt og skal med mindre ombygging kunne tilpasses dersom Forsvarets bruk og behov skulle endre seg over tid.

Byggene vil visuelt og arkitektonisk være tilpasset de øvrige byggene i leiren i tråd med leirens arkitektoniske og visuelle uttrykk.

Forsvarsbygg som byggherre skal både oppføre og drifte de nye byggene.

Spaden settes etter planen i jorda sent nå i høst, og skal etter planen stå ferdig våren 2025.

Foto Atle: Forsvarsbygg

Foto Rena leir: Tine Poppe/Forsvarsbygg

 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.