Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Reetablering av tankanlegg for flydrivstoff i Muruvik

21. april 2017 vart det vedteke i statsråd at Forsvarets anlegg for lagring av drivstoff for Værnes flystasjon skal byggast i Muruvik i Malvik kommune. Prosjektet vil bli handsama i Stortinget før sommaren i år. Dersom Stortinget samtykker i at prosjektet kan starte, vil Forsvarsbygg få oppdraget frå Forsvarsdepartementet om å leie bygginga.

Den tilrådde kostnadsramma for prosjektet er 309 millionar kroner medrekna meirverdiavgift og ei avsetjing for usikkerheit. Styringsramma for prosjektet er 284 millionar kroner.
Les pressemeldinga om prosjektet frå Forsvarsdepartementet på regjeringen.no

Kart

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.