Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Olje byttes ut med miljøvennlig varme over hele landet

Forsvarsbygg bytter ut fossil oljefyring med miljøvennlig varme. Prosjektene på Oscarsborg festning og Gardermoen flystasjon er gode eksempler på det grønne skiftet i forsvarssektoren.

- Fra nyttår blir det forbud mot bruk av fossil olje til oppvarming av bygg. Vi har i år 57 pågående prosjekter med utfasing av oljefyring over hele landet, på alt fra vernede festninger til hele leirområder. Til sammen utgjør dette et stort miljøløft, uttaler prosjektsjef Odd-Erik Martinsen.

Oscarsborg festning har en stolt historie, sterkt knyttet til senkningen av den tyske krysseren «Blücher» under angrepet på Norge 9. april 1940.  Krysseren sank etter å ha blitt truffet av granater og torpedoer fra kystfort under slaget ved festningen. Nå har den ærverdige og stolte festningen fått miljøvennlig varme fra 29 grunnvannsbrønner, til erstatning for olje.

Miljøvennlig varme for all fremtid
-Dette er et spesielt sted med en spesiell historie, og det var viktig for oss å finne de beste punktene hvor vi kunne bore varmebrønnene, uttaler prosjektleder Camilla Neegaard og arenaleder Kristian Tomasgard i Forsvarsbygg.
Camilla utdyper: -Vannet som kjøres ut på radiatorene, er varmet opp gjennom varmepumpene som fungerer som et omvendt kjøleskap. Grunnvannsbrønnene gir tilgang til en evigvarende og bærekraftig energikilde. Men å bore såpass mange brønner på en stor turistattraksjon med vern på bygninger og grunn, som i tillegg også er i full drift, var en utfordring, men som vi har løst på en god måte.

-I tillegg ligger festningen på en øy, noe som gjorde det viktig å planlegge logistikken og anleggsarbeidene godt.


Høymoderne «vedovner» fyrt på flis gir varme
På Gardermoen militære flystasjoner er det valgt en annen løsning: Her kjøper Forsvarsbygg varmt sirkulerende vann fra et hypermoderne biobrenselanlegg eid og driftet av Norsk bioenergi AS.

-Her brukes kortreist skogsflis fra lokale skogeiere til å varme opp flystasjonen og Trandum tekniske verksted på en miljøvennlig måte, uttaler prosjektleder Knut Vidar Moløkken og prosjektsjef Martinsen.

De to energikjelene eller «vedovnene» kan i tillegg brenne alt fra bark og sagflis til rå skogsflis og flis fra brukte materialer. Fra skorsteinen ses nesten bare vanndamp, da anlegget har svært avanserte rensesystemer. Daglig leder for Norsk bioenergi AS, Jan Topstad, er svært fornøyd med anlegget og at selskapet nå har seks avtaler om anlegg for leveranse til Forsvarsbygg på landsbasis.

-Flisfyringsanlegget har en samlet kapasitet på 3,3 MW (3300kW). Årlig energiproduksjon blir på i overkant av 8 GWt. Det vil si i overkant av 8 millioner kWt, noe som kan tilsvare energien som kreves for oppvarming av rundt 800 boliger. Når vi så vet at disse to prosjektene bare er to eksempler fra hele landet, så er det opplagt at løftet Forsvarsbygg her gjør for utfasing av oljeforbruk, virkelig er noe som monner av klimatiltak, avslutter Martinsen fornøyd.

 


 

 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.