Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Ombygging gjev pengar i Forsvarskassa

Store ombygginger på bygga Forsvaret nytter vil gje meir pengar tilbake til Forsvaret. Enova støttar energileiingsprosjektet i Forsvarsbygg med 36 millionar kroner viss vi kan dokumentera full effekt av ombyggingen.

Forsvarsbygg har i fleire år hatt prosjekt retta mot energikostnadene til Forsvaret. Med å gjennomføra ei rekkje tiltak og bevisstgjøring både hos oss og i Forsvaret, kan vi redusera energikostnadene med nærare 30 millionar over ein relativt kort tidsperiode. Dette vert skildra i Energileiing fase III hos oss.

Ombygging

Jobben som skal gjerast er delt i tre. Det er å byggja om på varme- og ventilasjonsanlegg, og dessutan byte ut lysarmaturar til LEI- lys på dei største bygningsmassane som Forsvaret brukar.

-Tiltaka er klår til gjennomføring i Forsvarsbygg. Vi har kartlagt over 500.000 m2 bygningsmasse, fortel Gunnar B Solbjørg som leiar dette arbeidet.

Bruke pengar først

Solbjørg fortel at for å lukkast med dette må Forsvarsbygg forhåndsfinansiere ombyggingen. Deretter vert pengane tildelt frå Enova etteråt med at det vert dokumentert positivt energiresultat.

Kvart halvår skal Enova oppdaterast på fremdriften i prosjekta, og ein kan då få utbetalt noko av tilskotta viss det er dokumentert at det vert spara energi.

- For å få fullt utbetalt 36 millionar kroner frå Enova, må alle prosjekta vera ferdig innan april 2021 og dokumentera at det vert spara energi i den storleiksordenen som vi har skildra i Energileiing Fase III, fortel Gunnar B Solbjørg.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.