Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

ØRLAND: Skal byggje 68 nye forsvarsbustadar

Forsvarsbygg planlegjer å inngå kontrakt med selskapet Trh-utvikling AS, ein konstellasjon med Trh-prosjekt AS, Arnsteins eiendomsservice AS og Tømrermester Arnstein Sørgård AS om oppføring, leige og drift av 68 leilegheiter til Forsvaret i Ørland kommune. Etter leieperioden på 20 år går eigedomsretten til Forsvarsbygg.

- Vi er tilfredse med at vi kjem i gang med arbeidet for å kunne tilføre Forsvaret nye bustader. Vi er og glade for samarbeidet med leiinga i Ørland kommune, for bistanden med å skaffe tomtar på Brekstad, seier Carl Oscar Pedersen, utbyggingssjef i Forsvarsbygg.

Leilegheitene er planlagd oppført på «Meieritomta» i Brekstad sentrum, som vart skaffa av Forsvarsbygg i 2017. Bygget blir fire etasjar høgt, med parkeringskjellar. Fleirtalet av leilegheitene vil bestå av tre-romsleilegheiter, og parkeringskjellaren vil romme 62 biloppstillingsplassar. Nokre få av leilegheitene vil verte to-romsleilegheiter. Byggjetida vil bli halvanna til to år.

- Ørland flystasjon er svært glad for vedtaket om bygging av leilegheitene. Det er eit viktig bidrag for å få moderne, og ikkje minst nok bustadar for personellet ved flystasjonen, seier oberst Øivind Gunnerud, sjef for 132 luftving.

Kontrakt vil bli inngått med atterhald om godkjenning frå Forsvaret.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.