Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

ØRLAND: Tidligere barneskole ble nytt militært treningsanlegg

Luftforsvarets idretts- og treningssenter (LITS) er formelt overlevert på Ørland, og Forsvaret planlegger å åpne anlegget for ansatte på Ørland flystasjon allerede i neste uke. Idrettsbygget er bygget på området til gamle Hårberg skole.

Dette er første deloverlevering i et større prosjekt som også omfatter ferdigstillelse av utendørs løpe- og hinderbane (sommer 2021), som består av 400 meter løpebane med fire adskilte baner, to hinderløpebaner godkjent for militær flyfemkamp. På «indre bane» etableres det 2 beachvolleyball baner og en stativpark for styrketrening, samt nytt velferdsbygg, «Soldatheimen» på 4200 kvm, (høsten 2021) som består av velferd-, kantine- og tro- og livssyns-fasiliteter.


Gjenbruk i praksis
Etter å ha betalt Ørland kommune 100 millioner kroner i 2016, overtok Forsvarsbygg den tidligere barneskolen. Forsvarsbygg besluttet å bygge om det tidligere anlegget for ny bruk. På tirsdag ble det nye idrettssenteret overlevert til bruk for Forsvaret, et anlegg bygget på det gamle skoleområdet. På høsten åpner flystasjonens nye velferdsbygg, og med det vil forvandlingen av den tidligere skolen være fullført.


Fornøyd bruker
Avdelingsleder Velferd-, Idrett og Sosial ved 312 Luftving, kaptein Erling Overland er meget tilfreds med Forsvarsbyggs leveranse.
- Idrettspersonellet får en helt ny og forbedret arbeidshverdag. De kan tilby tilpasset trening til enkeltindivider og avdelinger på en ny og forbedret måte som ikke har vært mulig tidligere. Dette vil være med på å øke fysisk form og kapasitet til Forsvarets personell. Kontorfasilitetene er spesialtilpasset idrettspersonellet, og gir muligheter for meget god tilgjengelighet og samhandling med brukerne av bygget, workshops med avdelingenes idrettskontakter samt rom for faglig utvikling i teamet som inngår i idrettspersonellet.
Selve idrettsbygget er et to-etasjes bygg med et bruttoareal på 3771 kvm. Det rommer blant annet et større styrkerom, gruppetreningsrom, nærkamprom, rehab-/prehab rom, rom for militær robusthetstrening, spinningrom, rom for utholdenhetstrening og garderobeanlegg. Det er også en hall med en spilleflate, men som kan deles med skillevegger til tre separate rom.

De ansatte har kontorfasiliteter og egne instruktørgarderober. Bygget er prosjektert og bygget som passivhus. Varmekilde er fjernvarme fra fjernvarmesentralen på Ørland flystasjon. Det er benyttet kun gulvvarme i bygget. Det er totalt fire ventilasjonsanlegg.

Tett samarbeid med Forsvaret i hele prosessen
Kontrakt ble signert i november 2019, med byggestart i februar 2020. Den lokale entreprenøren Fosenhus AS har vært totalentreprenør på prosjektet. Idrettsbygget er en del av en større kontrakt som også omfatter renovering av Hårberg skole til nytt velferdsbygg. Velferdsbygget og utomhusarealet vil stå ferdig i oktober 2021.

Forsvarsbyggs prosjektleder, Øyvind Wiklem forteller at byggefasen har gått veldig bra.
- Det har vært et fantastisk bra og tett samarbeid med totalentreprenøren. Prosjektleder og byggeleder fra Forsvarsbygg etablerte anleggskontor på byggeplassen sammen med entreprenøren, og dette har ført til raske beslutninger og en veldig effektiv produksjon, sier Wiklem.
I tillegg har bruker vært sterkt involvert i hele prosessen, fra tidligfase, i prosjekteringsfasen, i byggefasen, og ikke minst i innredningsfasen.
- Vi har vært heldig og hatt meget god kompetanse i forsvaret her. Det er en av suksessfaktorene til at prosjektet ble til det det er i dag, sier Øyvind Wiklem, som gratulerer Forsvaret med et flott nytt anlegg.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.