Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Registrering av bruer og veger i skytefeltene fortsetter

Veier og bruer er nødvendig for at Forsvaret skal ha tilgang til skyte- og øvingsfelt, soldatenes viktigste klasserom. Dette er en stor jobb, og ny teknologi tas i bruk  

–I 2022 ble veier og bruer i Troms registrert. Nå fortsetter arbeidet, og også i år bruker vi vår digitale løsning som gjør det lettere å planlegge og ha oversikt over tilstands- og vedlikeholdsarbeidet, uttaler prosjektleder og seniorrådgiver Skyte- og øvingsfelt og miljø, Ole Martin Nyberget i Forsvarsbygg.

 Han forklarer:

–Vi i Forsvarsbygg bygger, forvalter og vedlikeholder flere hundre kilometer vei og svært mange bruer. Sammen med Geodata AS er det utarbeidet en skybasert løsning som gjør dette arbeidet enklere, sier Nyberget.

 

Det er Nyberget, sammen med forsvarsbyggerne og rådgiver på Geografiske Informasjonssystemer (GIS) Frode Faraas, og leder skyte- og øvingsfelt, major Geir Erik Olsen, som har ledet arbeidet med den nye løsningen. I tillegg har de hatt med seg vegplanlegger Terje Uthushagen.

 

Enkel registering gir grunnlag for visuelle og oversiktlige rapporter

–Registreringene kan skje både online og offline. Helt konkret skjer registreringen ved hjelp av to apper. Dataene kan ses og redigeres både i appene og ArcGis online på pc. Registreringen i felt skjer på nettbrett eller mobil, forklarer Faraas.

 

–Løsningen gir muligheter for registrering av både punkt- og linjeobjekter. Dette kan være stikkrenner, rekkverk, behov for grøfterensk, skader i veibanen med mer. Bilder kan knyttes til alle registreringer. Gjennom systemet ArcGis online kan det så enkelt lages rapporter for en enkelt veiparsell eller veier innenfor et etablissement samt gjøres analyser. 

 

Studenter

Også i 2023 har Forsvarsbygg engasjert ingeniørstudenter til å utføre registreringene. De to studentene Lars Ola Alme fra Åmot og Magnus Midthun fra Elverum har nettopp fullført registrering av veier og bruer i Rødmoen øvingsområde og regionfelt Østlandet i Åmot kommune, i nærheten av Rena leir. 

 

–De gjorde en effektiv og god jobb med stort engasjement og kunnskap om jobben de utførte, sier Nyberget fornøyd.

 

Og det er store arealer det er snakk om: Bare i Regionfelt Østlandet er det cirka 300 kilometer med vei og en rekke bruer som er registrert.

 

For å bli ferdig med Region Nord i 2023 vil Forsvarsbygg registrere veier og bruer i Hålogalands område samt Finnmark. Registreringene i Hålogaland ble gjennomført i uke 25. Hittil er det registrert over 2200 stikkrenner til veiene. Denne informasjonen er også viktig i beredskap i forhold til klimaendringene vi opplever.

 

–Planen er å registrere alle veier og bruer i våre skytefelter og vi regner med at vi vil komme langt på denne jobben i løpet av 2024. Etter årets registreringssesong vil det være registrert cirka 650 kilometer vei og cirka 35 bruer, avslutter Nyberget og Faraas.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.