Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Rena leir vokser

Forsvarsbygg skal oppføre et nytt hybelbygg for befal i Rena leir i Åmot kommune i Innlandet fylke. Denne uka ble kontrakten om det nye bygget inngått med den lokale entreprenøren Ø.M Fjeld

– En soldat trenger et godt sted å bo, hvile og sove. Eiendom, bygg og anlegg er en av fire innsatsfaktorer som trengs for at Forsvaret skal kunne løse sitt oppdrag, på vegne av oss alle. Det nye hybelbygget, eller befalskvarteret, som vil ha 72 boenheter, vil bidra til dette, uttaler avdelingsdirektør Marit Kristiansen i Forsvarsbygg.

Kristiansen fortsetter:

–Vi er glade for å inngå kontakt med Ø.M. Fjeld. Dette vil være en ytterligere utvikling og vekst av Hærens hovedbase i sør- Norge og derfor en viktig milepæl.

Kontrakten mellom Forsvarsbygg og Ø.M. Fjeld har en verdi på cirka 75 millioner kroner.

Viktig for Hæren

Oberstløytnant og kommunikasjonssjef i Hæren, Erling Nervik, uttaler:

–Investeringer i forsvarlige bo- og arbeidsforhold er viktig for Hæren, og i dette tilfellet alle som er tilknyttet Rena leir. Forsvarssjefens fagmilitære råd som ble fremlagt denne uka er også tydelig på dette, samt hvilken betydning og forutsetning dette har for å kunne øke volumet på Forsvaret.

Vil bidra positivt

– Det er for tiden tøff konkurranse om offentlige byggeprosjekter, og da er det naturligvis ekstra givende å stå igjen som den foretrukne entreprenøren. Dette blir utvilsomt en viktig jobb for oss, og den vil bidra positivt på aktivitetssiden både i 2023 og 2024. Forsvarsbygg er en seriøs og profesjonell byggherre, og det er flott at det offentlige igangsetter denne typen prosjekter i en periode som ellers krevende for hele byggebransjen, sier daglig leder Ole-Jo Engelstad i ØMF Hamar, et av i alt åtte regionselskaper i Ø.M. Fjeld-konsernet.

Leiren vokser

Samtidig som hybelbygget er kontrahert, er et oppdrag om også å bygge et nytt kontorbygg i leiren, lyst ut.

Det legges planmessig til rette for oppføring av ytterligere fire kvarterbygg og ett kontorbygg i fremtiden på de to byggetomtene.

Kvarterbygget som nå er kontrahert, og kontorbygget som er ute i konkurranse, skal erstatte midlertidige bygg i leiren som fjernes når de nye byggene er ferdigstilt. De nye byggene vil øke den samlede permanente kontor- og kvarterkapasiteten i leiren, noe som fra Forsvarets side er etterlengtet.

– Vi gleder oss til å ønske Forsvaret velkomne til et nytt, moderne bygg som vi håper våre soldater vil trives i, sier Kristiansen.

Moderne, robust og trivelig bomiljø for soldatene

Kvarterbygget vil bestå av to etasjer med hybler og tilhørende loft over en grunnflate på om lag 1000 m2. Alle boenhetene utstyres med eget bad og kjøkkenkrok. De nye hyblene vil kunne bli brukt av langtidsboende i tjeneste for Forsvaret, men vil også kunne benyttes av gjester og kursdeltakere.

Byggene vil visuelt og arkitektonisk være tilpasset de øvrige byggene i leiren i tråd med visuell profil Østerdalen Garnison. Forsvarsbygg skal både oppføre og drifte de nye byggene.

Spaden settes etter planen i jorda i månedsskiftet august/september, og skal stå ferdig høst/vinter 2024.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.