Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Reparerer terrengskader i Langsua nasjonalpark og Hynna naturreservat

Kjøreskader etter tidligere militær aktivitet blir nå reparert og området tilbakeføres til mest mulig naturlik tilstand. Arbeidene vil foregå i tidsrommet 15. august - 23. september

–Forsvarsbygg har gjennom flere år hatt en god dialog med både Statskog som grunneier og Statsforvalteren i Innlandet og Statens naturoppsyn om kjøreskadene i disse to verneområdene. Nå er tiden kommet hvor vi endelig kan gå i gang med den fysiske gjennomføringen av tiltakene, uttaler prosjektleder Bjørn Vegar Løkstad i Forsvarsbygg.

Løkstad forteller at prosjektet har hatt god dialog med alle involverte parter som Nasjonalparkstyret, Fjellstyret, Gausdal kommune, samt naboer som blir direkte berørte av trafikk i forbindelse med tiltakene.


Hvordan reparere

Kjersti Anne Furset, miljørådgiver og naturforvalter i Forsvarsbygg tilføyer:

–Vi har skarpt fokus på at tiltaket skal ha en positiv miljøeffekt. Det betyr at store deler av traséen ikke vil bli berørt fordi det er bedre for naturen at det fortsetter å reparere seg selv enn at vi skal kjøre inn med store maskiner for å gjøre tiltak.

Hun forklarer videre:
–De delene av traséen vi skal gjøre tiltak er det kjøreskader som ikke reparerer seg selv. Dette er kjørespor i hellende terreng på myr der skadene har blitt større for hvert år. Vi har gjort nøye vurderinger av hvilke deler av traséene det skal gjøres tiltak på og hvilke vi ikke skal gjøre tiltak. Og ikke minst hvordan vi kan få reparert skadene på en så skånsom måte som mulig. Det er viktig å unngå nye skader, og det følges tett opp under oppstart, gjennomføring og avslutning, sier hun.

Lagring av karbon bra for miljøet
–Målet med restaureringen er å får stoppet utlekking fra myr og gjenopprettet den naturlige vannbalansen, noe som igjen har en positiv effekt på lagring av karbon.


Trafikk under arbeidet
Prosjektleder Løkstad forklarer at det vil være anleggsvirksomhet- og trafikk i deler av området.

–Vi ber publikum om å vise aktsomhet, og ta hensyn til skilt og sperringer som blir satt opp i området. Vi beklager de ulemper dette måtte medføre i en kort periode, men vi håper at miljøgevinsten vi oppnår kompenserer for ulempene, og er til stor glede for alle.

 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.