Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Rosevinduet på Akershus slott er restaurert til sin opprinnelige prakt

Rosevinduet av Emanuel Vigeland har gjennomgått en stor rehabilitering og rekonstruksjon tilbake til sin opprinnelige utforming. Fredag 28. april ble det avduket av Riksantikvaren.

I en av andre verdenskrig største katastrofer i Norge gikk skipet DS Selma i 1943 i luften på havneområdet ved Filipstad. Om bord i skipet var over 800 tonn tysk ammunisjon. Over hundre menneskeliv gikk tapt, vinduer ble knust i mils omkrets og hundrevis av bygninger ble ødelagt. Emanuel Vigelands rosevindu på Akershus festning ble blåst ut.

80 år etter er endelig denne viktige delen av Norges kulturarv brakt tilbake til sin opprinnelige utforming. Rosevinduet er et særs viktig kunstverk og er å anse som hovedverket i Emanuel Vigelands produksjon. Det er med stor glede jeg i dag kan avduke dette historisk viktige verket, sier riksantikvar Hanna Geiran. 

—En historisk begivenhet

Akershus festning er et av Norges fremste militærhistoriske kulturminner og besøkes av over én million mennesker årlig. Festningen forvaltes av Forsvarsbygg, på vegne av Forsvarsdepartementet.

—Dette er uten tvil en historisk begivenhet. I dag har vi sikret at et unikt norsk historisk kunstverk ikke går tapt. Akershus festning og slott står sentralt i norsk historie og i landets historie som stats- og kongemakt. Som forvalter skal vi ivareta bygningsmassen, bidra til en bærekraftig utvikling av festningen og skape nytt liv på historisk grunn, sier direktør Forsvarsbygg Thorbjørn Thoresen.

—Rehabiliteringen av rosevinduet viser betydningen av vernekompetanse og kulturhistorisk kompetanse, men også av bygningsteknisk og håndverksmessig kompetanse.  Dette er kompetansemiljøer vi har i Forsvarsbygg og som er avgjørende for å ivareta denne delen av samfunnsansvaret vårt, sier Thoresen.  

Restaureringen og rehabiliteringen er et resultat av tverrfaglig ekspertisekompetanse

Restaurerings- og rehabiliteringsarbeidene har blitt utført av Glasmalerei Peters Studios i Tyskland, et firma med spesialkompetanse i glassmalerier og lang erfaring fra store, internasjonale prosjekter. Rehabilitering og reparasjon av klebersteinarbeidene er utført av Philipp Nüthen Bau und Denkmal. Forsvarsbyggs egne kulturminneeksperter har også spilt en sentral rolle i gjennomføringen av prosjektet. Emanuel Vigeland museum har vært sterkt involvert i prosjektet og bidratt med kompetanse og informasjon om kunstneren.

Finansieringen av arbeidene er gjort av Forsvarsbygg, og Emanuel Vigeland museum har gitt en gave til rekonstruksjonen. Sparebankstiftelsen, Stiftelsen Sat Sapienti og Stiftelsen UNI har bidratt med midler til museet slik at prosjektet kunne realiseres.

 

Egen utstilling viser Emanuel Vigelands glasskunst

På Akershus slott er det laget en utstilling som viser Vigelands arbeider og glasshåndverk. Det er laget en utstilling som viser Vigelands arbeider og glasshåndverk, og en film som dokumenter arbeidsprosessen under rehabiliteringen. Dette vil være tilgjengelig for publikum i Olav Vs Hall.

Fakta om rosevinduet

 • Designet og laget av Emanuel Vigeland i 1916-1920. Emanuel Vigeland er en av Norges mest anerkjente glasskunstnere og har utsmykket flere kirker i Skandinavia.
 • Rosevinduet ble sprengt ut i Filipstad-ulykken i 1943. Glassmaleriene og grindverket ble delvis reparert etter eksplosjonen, og de best bevarte glassmaleriene ble gjeninnsatt i grindverket i 2001. Fram til nå har rosevinduet bestått av åtte mindre ruter og én stor, hvorav fire ruter har glassmalerier fra Emanuel Vigeland. De øvrige har vært tomme.
 • I 2003 ble det oppdaget et hemmelig rom på Emanuel Vigelands museum. Der fant man skisser og tegninger som har gjort det mulig å rekonstruere de tomme rutene av vinduet.
 • Nå er grindverket og de fire originale feltene rehabilitert, mens øvrige felt har blitt rekonstruert slik at bildets opprinnelige form vises. Grindverket består av 56 profilerte steiner hugget i kleber. Det er symmetrisk oppbygd rundt et midtfelt, og består av ulike typer kleberstein og mørtel.   
 • Det brukt fragmenter fra glassmaleriet fra før eksplosjonen for å stadfeste farger og teknikk. Fargene og glassene er hentet fra samme glassblåseri som Vigeland selv brukte, Lamberth Glasshütte i Waldsassen i Tyskland. Kleberstenen i grindverket er hentet fra Viken steinbrudd i Mysen, samme sted som den opprinnelige stenen i vinduet.
 • Vigeland selv beskrev motivene i rosevinduet i et brev til Forsvarsdepartementet i 1922: Det sentrale motivet i rosevinduet er Agnus Dei, lammet med seiersfanen omgitt av livets tre. Nedenunder livets vann.
  Agnus Dei er symbolbetegnelsen på den angrende Kristus. De øvrige bildene viser Jomfru Maria med Jesusbarnet og nordiske helgener fra Norgesveldes storhetstid:
  • Jomfru Maria med Jesusbarnet 
  • Sankt Olavs død 
  • Sankt Halvard beskytter den fruktsommelige kvinne i Drammensfjorden. Den ene forfølgeren skyter en pil på St. Halvard. 
  • Sankt Svithun beskytter mennesket mot tre furier (fortid, nåtid, fremtid). St. Svithuns kult i Norge er knyttet til Stavanger domkirke
  • Sankt Sunniva blir forfulgt og søker tilflukt i en hule på en øy. Hun ber en engel stige ned og velte en sten foran inngangen så forfølgerne ikke kan finne henne.  
  • Sankt Magnus død. Hans uvenns kokk kløver hans hode
  • Sankt Tor synger for syke dyr så de blir friske
  • Sankt John vasker føttene på fem fattige. Siden gir han dem rikelige gaver.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.