Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Ryddeaksjon i strandsonen ved Herdla

Sammen med Sjøforsvaret gjennomfører vi en omfattende ryddeaksjon i strandsonen i militære områder rundt Herdla på Askøy torsdag.

 

Totalt 80 personer fra Sjøforsvaret (ca. 50) og Forsvarsbygg (ca. 30) drar torsdag til felles aksjon i strandsonen ved Herdla hvor marint avfall gjennom mange år har samlet seg opp i store mengder. Områdene er formelt sett eid og forvaltet av Forsvarsbygg, men er et åpent og ofte benyttet friluftsområde. Herdla er også et fuglereservat og sårbart for forurensning.

Militære områder
– Forsvarets avdelinger ved Sjøforsvarets Hovedbase Haakonsvern deltar i årets strandryddeaksjon. Vår innsats er primært rettet mot de militære sjøområdene på Herdla. Vi deltar med rundt 80 mannskaper, og et antall fartøyer. Innsatsen mot forsøpling av det maritime miljø er svært viktig og har fått stor oppmerksomhet, sier sjef ved Sjøforsvarets Hovedbase Haakonsvern, kommandør Per Kartvedt.

Eierløst marint avfall
Avfallet på områdene er eierløst, mye av dette driver inn fra Storbritannia, men noe av forsøplingen er også lokal. – Forsvaret har generelt fokus på miljøvern, og vi skal i størst mulig grad ta miljøhensyn innenfor alle deler av vår virksomhet. Da er det også naturlig og riktig at Forsvaret deltar i denne ryddeaksjonen ved å rydde våre egne strandområder. Aksjonen gir oss en fin anledning til å sette miljøvern på dagsorden internt i våre egne militære organisasjoner, fortsetter Kartvedt.

– Symbolsk betydning
Bergen og Omland Friluftsråd organiserer ryddeaksjonene i lokalsamfunnet, og bidrar med rådgiving og ryddeutstyr. Det er gjort avtaler med innlevering av avfallet med BIR på Ravnanger og på Norsk gjenvinning. – Som en stolt sjønasjon, så er det å vite at vi også har med oss Forsvaret i målet om et plastfritt hav er av ubeskrivelig handlekraftig og symbolsk betydning, sier Gudrun Fatland, prosjektleder hos Bergen og Omland Friluftsråd.

Fakta:
Her rydder vi:
- Militære områder ved Herdla: Skarvøy, De Naue (Opsø), Pariserholmen, Presteholmen, Skjelanger, Herdla
- Ved Sjøkrigsskolen i Bergen - Visterøy/ Buarøy. 4000 liter avfall ble ryddet opp her 25. april. - Avfallet blir nøye sortert og blir levert til renovasjonsselskaper. Noe blir også ivaretatt av Haakonsverns egen miljøstasjon.
  - Les mer fakta om forsøpling av havene her (miljøstatus.no)

Herdla

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.