Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Samarbeid i norden om alliert mottak

Det fjerde møtet i Nordisk- Baltisk NATO-samarbeid innenfor eiendom, bygg og anlegg ble avholdt i Norge i april

Den Nordisk- Baltiske NATO-arbeidsgruppa er ledet av Norge, og består av deltagere fra Estland, Litauen, Latvia, Finland, Sverige, Danmark og Norge.

-Møtet fant denne gangen sted i Norge og hadde fokus rettet mot vertslandsstøtte og mottak av alliert forsterkninger til nordområdene ved en krise eller krigssituasjon, uttaler major Nils Johan Muri i Forsvarsbygg. Muri leder arbeidsgruppa og arbeidet med vertslandsstøtte  i Forsvarsbygg.

-Nettopp å legge til rette for alliert mottak og forsterkning i fred, krise og krig, er nemlig en av Forsvarsbyggs kjerneoppgaver, sier han.

Muri fortsetter:

-Formålet med arbeidsgruppa er å dele erfaringer, og finne felles interesseområdet, der nasjonene kan utvikle et samarbeid og gjøre NATO-samarbeidet smidigere.

 

Nordic response og Steadfast defender ga nyttige erfaringer

 

Norge var nylig vertskap for NATO-øvelsen Steadfast Defender/Nordic Responce24. I tillegg  pågår den amerikanske øvelsen Immediate Responce 24 nå i vår.

-Med det som utgangspunkt startet møtet i Oslo med overordnede briefer om hvordan Norge, og spesielt Forsvarsbygg, har planlagt og forberedt disse to aktivitetene, forklarer Muri videre

 

Mottak av utstyr og vertslandsstøtte i praksis

På dag 2 dro delegasjonen til Harstad/Narvik og havneområdet.

-Her fikk våre gjester se lossing av amerikansk materiell. Det er bokstaveliog talt mange brikker i bevegelse og et enormt logostikkløft hvor vi spiller en viktig rolle med å legge til rette, sier Muri.

 

Forsvare Norden

 

- Her skulle flere militære bataljoner, oppsatt med fullt utstyr og kjøretøy, lastes av, og føres til samlingsteder før oppsetning, trening og overføring til Sverige som en del av øvelse Immediate Responce 24, sier han videre. -Sammen øver vi på å forsvare Norden og vårt felles NATO-territorium.

-Vi besøkte også Elvergårdsmoen camp som benyttes som «staging area» i denne sammenhengen.

 

På dag 3 besøkte gruppen Setermoen, Akkaseter, Bardufoss og Heggelia

-Her ble vi veldig godt mottatt og brifet, samt guidet rundt av flotte Forsvarsbyggere i nord,  samt Hærens Allierte Treningssenter. Dette samspillet er helt avgjørende for å lykkes, og det er motiverende å se den enorme jobben som gjøres for å løse oppdraget, sier han.

-Arbeidet som Norge og vi i Forsvarsbygg gjør som vertsnasjon opp mot allierte og NATO, ble grundig presentert av engasjerte og dedikerte medarbeidere. Takk for at dere tok oss imot, og for den viktige jobben dere gjør, sier Muri.

-Arbeidsgruppa utvikler stadig nye områder for samarbeid. Det er mye vi kan, og må løse, sammen. Dette arbeidet vil derfor fortsette, vi har spennende og viktige oppgaver fremover, avslutter Muri.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.