Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Setter krav til miljø og bærekraft

Som Norges største eiendomsaktør er Forsvarsbygg en betydelig innkjøpsorganisasjon av varer og tjenester. – Å stille krav til leverandører innenfor miljø og bærekraft er en viktig del av vår miljøstrategi, sier Forsvarsbyggs fagleder for miljø og bærekraft, Magnus Sparrevik.

Forsvarsbygg er medarrangør av webinar-serien "Grønne anskaffelser og det grønne skiftet». Bildet er fra solcelletaket, «Visund», på Haakonsvern. Foto: Hundven-Clements Photography.

I samarbeid med Troms og Finnmark fylkeskommune, NHO Arktis, NHO Nordland, Nasjonalt program for leverandørutvikling er Forsvarsbygg medarrangør av webinar-serien «Grønne anskaffelser og det grønne skiftet». Dato: 19, 20 og 21. april. Meld deg på og delta her: https://www.facebook.com/naeringsetaten

Forsvarsbyggs bidrag i arbeidet til at Norge når FNs bærekraftsmål er en prioritert og naturlig del av oppfyllelsen av forsvarssektorens samfunnsansvar, sier Sparrevik. Vi styrer inn mot en sirkulær økonomi i eiendom, bygg og anleggsprosjektene. Strategien er prioriteringer som bidrar til økt biologisk mangfold, økt bruk av fornybar energi, reduksjon av utslipp fra materialer, ombruk og lang levetid i valg av materialer og bygge-konsepter.

Forsvarsbyggs miljøstrategi kommer til uttrykk gjennom krav og valg av løsninger innenfor anskaffelses-strategien med mål om å redusere klimaavtrykket og minimere miljøpåvirkningen.

Levering på miljøkrav og etterspurte bærekraftige løsninger

I arbeidet med å sørge for at Forsvaret til enhver tid har tilgang på eiendom, bygg og anlegg til å løse sine oppgaver i fred, krise og krig hadde Forsvarsbygg en omsetning på 7,1 milliarder i 2020.

- Som en stor innkjøpsorganisasjon får miljøstrategien til Forsvarsbygg direkte konsekvenser for leverandørmarkedet, understreker Sparrevik. For å nå opp i anbudskonkurransene blir evne til å levere på sertifiseringskrav, definerte miljøkriterier og etterspurte bærekraftige løsninger viktigere fremover, sier Sparrevik.

Gjenbruk og utbygging uten utslipp

I forbindelse med gjenoppbyggingen av Finnmark landforsvar er Forsvarsbyggs miljøstrategi godt strategisk forankret i utbyggingen både med hensyn til valg av leverandører og løsninger.

- Arbeidet følger retningslinjer som sikrer en nøktern utbygging med prioritering av å ombruke eksisterende eiendomsmasse og det skal kun suppleres med nybygg, forklarer Forsvarsbyggs anskaffelsesrådgiver for Finnmark landforsvar, Elizabeth Calder. Utbyggingen skal gjennomføres uten utslipp og skader på ytre miljø og både løsningene og byggeprosessen skal imøtekomme gjeldende forskrifts- og miljøkrav.

Forsvarsbygg vurderer leverandørene ut fra deres miljøstyring av bedriften og sertifisering som Miljøfyrtårn, EMAS eller ISO 14001 skal fremlegges etter kontraktinngåelse.

40% av det globale energiforbruket kommer fra byggesektoren

I klima- og miljødepartementets klimaplan for 2021-2030 vurderes det at byggesektoren står for om lag 40 prosent av det globale energiforbruket og om lag 30 prosent av de globale klimagassutslippene. Byggevarer utgjør over 80 prosent av utslippene fra sektoren.

- Byggesektoren setter også mange av premissene for hvordan vi skal håndtere utslipp innenfor andre sektorer. Derfor påvirker mange av de nye klimakravene våre byggeprosjekter og de vil få konsekvenser fremover i anskaffelser, utbygging og drift, forsetter Sparrevik.

Forsvarssektorens klimagassutslipp i 2017 i et livsløpsperspektiv viser at 68 prosent kom fra innkjøpte varer og tjenester og 32 prosent var relatert til utslipp i sektoren. – Dette underbygger vårt store potensiale innenfor anskaffelsesstrategien og leverandørsamarbeidet, avslutter Sparrevik.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.