Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Vi sikrer Forsvarets drift, miljø og sikkerhet

Morten og Geir Helge går på jobb hver dag for å sørge for at Forsvaret kan gjøre sin.

- Rødsmoen øvingsområde og Regionfelt østlandet er viktige «klasserom» for Forsvaret. Vi skal tilrettelegge for at Forsvaret skal kunne øve, trene og bo på en god måte, samtidig som vi tar vare på miljøet. Disse gutta gjør det mulig.

Ordene tilhører arenaleder Rune Ottem i Rena leir.  Han peker på driftsteknikere Morten Nyland og Geir Helge Håkonsen.

Morten og Geir Helge gjør en jobb som i det daglige kanskje er litt usynlig og som tas for gitt, men som er avgjørende for at «hjulene går rundt.» Oppgaver, som hvis ingen gjorde, så ville driften stoppe opp. Både ute i skytefeltet og i vinterdriften av leiren.
 

Vernesoner
Ute i skytefeltene rydder de blant annet vegetasjon og kratt, de vedlikeholder veger, setter opp skilt om skytefeltgrensa og markerer hvor soldatene nærmer seg et naturvernområde. De gjør også skjøtsel av setervoller, sprøyter mot ugress og holder området tilgjengelig. At regionfeltet har ni mils yttergrense hvor merkingen skal være i orden og inneholder flere naturvernområder som man er lovpålagt å beskytte, sier litt om omfanget.

De er også avhengig av dialog med Forsvaret:  
–Si ifra dersom noen områder er mangelfullt merket eller man er usikker på hva merkingen betyr, utdyper driftsteknikerne. Vi har et felles miljøansvar.

Sikkerhet og miljø
Gjennom merking av vernesoner skal vognføreren på C90 eller andre kjøretøy vite hvor han eller hun kan og ikke kan kjøre, og bærplukkeren vet når han beveger seg inn i et «skarpt» område. Det handler om sikkerhet, miljø og at Forsvaret har tilgang til viktige anlegg.

I tillegg til å ha spesiell kompetanse og erfaring i forvalting av «klasserommene» gjør de en viktig jobb inne i selve leiren også.

I løpet av vinteren brøyter, strør og holder de leiren åpen, tilgjengelig og operativ for Forsvaret. At alle parkerer på angitte p-plasser er viktig for både at de får gjort jobben sin og at logistikken i leiren flyter godt, så også her er samhandlingen med Forsvaret viktig.

-Forsvaret skal kunne konsentrere seg om sin kjerneoppgave, nemlig å produsere kampkraft. Vi skal tilrettelegge og være gode rådgivere for å få det til.

-På den måten bidrar vi alle til å bygge forsvarsevne, avslutter de.

FORSVARET I SENTRUM Fra venstre: Driftstekniker Geir Helge Håkonsen, kaptein og EBA-offiser Nils Ingar Mæhlen, driftstekniker Morten Nyland og areanleder Rune Ottem.

 

 

Rena leir

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.