Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Sikringskonferansen 2021

250 deltakere er med på årets sikringskonferanse, Norges største faglige arena for alle som arbeider med beskyttelse og sikring av bygg.

Hvordan har uønskede, tilsiktede hendelser de siste ti årene påvirket samfunnets forståelse for og krav om sikring? Og hva vil ny teknologi og nye trusler vil bety for utviklingen av sikringsarbeidet i årene som kommer? Dette var årets tema på Sikringskonferansen.

Store hendelser har påvirket sikringsarbeidet


I 2021 er det ti år siden terrorangrepet 22. juli og ni år siden nasjonalt kompetansesenter for sikring av bygg ble opprettet.
–Flere store uønskede, tilsiktede hendelser i det offentlige rom har ført til endringer i sikringsarbeidet og bidratt til at også kravene fra samfunnet har endret seg, sa direktør i Forsvarsbygg, Thorbjørn Thoresen i sitt åpningsinnlegg.

Dette ble også bekreftet av leder for nasjonalt kompetansesenter for sikring av bygg, Helge Langberg:

– Beskyttelse og sikring har vært et helt sentralt fagfelt i Forsvarsbygg i svært mange år, men fokuset vårt har endret seg stort opp gjennom årene. Behovet for mer kunnskap innen sikringsområdet er stort. Dette innebærer utvikling og dokumentasjon av kunnskap, verktøy og løsninger innen sikringsfaget. Vi skal være i front på forskning og utvikling, og ha den ledende kompetansen i Norge.

Sikringsarbeidet framover er krevende


Digitalisering, ny teknologi og hybrid krigføring utgjør nye trusler det er utfordrende å sikre seg mot. Prosjektsikkerhetsleder i Forsvarsbygg, Petter Vindorum Sveen, gikk blant annet inn på hvordan internett har bidratt til en økning i den selvlærte trusselaktørens tilgang til utsyr og kompetanse.

Deltakerne på konferansen fikk også med seg foredrag om hvorvidt vi som samfunn håndterer risiko bedre enn vi gjorde for ti år siden, hvordan man kan sikre seg mot terrorisme i offentlige miljøer og hvordan man kan sikre kritisk infrastruktur i fredstid. Mer tekniske foredrag om testing og dimensjonering av fasadeløsninger og modellering av glass mot ekstreme belastninger var også på agendaen.

Om Sikringskonferansen


Sikringskonferansen arrangeres i 2021for åttende år på rad av Forsvarsbygg ved Nasjonalt kompetansenseter for sikring av bygg. Kompetansesenteret er statens rådgiver for beskyttelse og sikring av eiendom, bygg og anlegg mot uønskede, tilsiktede hendelser.


Sikringskonferansen er Norges største faglige arena for alle som besitter skjermingsverdige objekter eller arbeider med problemstillinger om beskyttelse og sikring av bygg. Årets konferanse har deltakere fra forsvarssektoren, departement, statlige etater og kommuner, samt privat næringsliv.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.