Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Siste ryddeuke på Hjerkinn

I fjor høst ble avslutningen av norgeshistoriens største naturrestaurering behørig markert. Men pga Covid-19 har vi også i år ryddet fjellet i tre uker.

 I tillegg legges grunnlaget for den sivile forvaltningen av nasjonalparken


– I en verden med stadig mindre uberørt natur og store klimautfordringer, har vi gjennom tilbakeføringen av Hjerkinn skytefelt til naturen, levert konkrete resultater som bidrar i retning av et mer bærekraftig samfunn. Et skytefelt har blitt nasjonalpark, uttaler totalprosjektleder Pål Skovli Henriksen i Forsvarsbygg.  Han fortsetter:

 –Vi skal være stolte over den jobben som er gjort, samtidig føles det rart og vemodig at prosjektet som har pågått siden begynnelsen av 2000-tallet nå avsluttes.

-Samtidig er jeg takknemlig for å kunne jobbe sammen med så utrolig mye bra og dyktige folk, både i Forsvarsbygg, Forsvaret, de berørte kommunene og ulike myndigheter og faginstanser, utdyper han. –Sammen har vi skrevet miljøhistorie. Og det er imponerende å se hvordan folk «holder koken» helt inn, sier han.


Skarp operasjon i fredstid
Tre helikoptre i skytteltrafikk. Enorme mengder mat og drikke. 200 av våre beste gutter og jenter i uniform med lange dager i felt. Til sammen 15.000 soldater har ryddet fjellet i de årene det har stått på. I tillegg har alt fra sanitet, mekanikere og «gode hjelpere» løst mange små og store oppdrag hele vegen, helt frem til målet.
  
Også under den siste ryddeuka, i det som er en omfattende «skarp» militær operasjon i fredstid,  ble det funnet flere «blindgjengere»:  Blant annet ble en luftvern- og en stridsvogngranat behørig uskadeliggjort av Forsvarets eksplosivryddeeksperter.

Beiting
I tillegg pågår en rekke andre prosesser samtidig som ryddingen nå ubønnhørlig går mot slutten. Avvikling av diverse avtaleforhold er et tema, og av denne årsak ble det bl.a. gjennomført en befaring for å diskutere fremtidig beite der Lesja og Dovre fjellstyrer og Veterinærinstituttet deltok. –Arbeidet med Hjerkinn vil fortsatt fortsette en god stund til, slik at vi også finner løsninger på de avsluttende administrative oppgavene, forklarer han.

–I tillegg jobber vi nå med å få på plass et formidlingssenter på området til Norsk villreinsenter på Hjerkinn hvor vi skal fortelle viktig sikkerhetsinfo, skytefeltets historie og ikke minst hvordan vi klarte å gjøre et 165km2 stort skytefelt til nasjonalpark, avslutter han.

 

Resultater og fakta

  • Hele skytefeltet på 165 km2 er tilbakeført til naturen. Vi har blant annet fjerner veger og stridsvognspor som tilsvarer størrelsen av 1040 fotballbaner
  • Vi har restaurert myr, våtmark og kratt slik at vegetasjonen etablerer seg på nytt og binder karbon. Til sammen vil disse områdene binde karbon tilsvarende CO2 utslipp fra 1400 personbilder hvert år fremover.
  • 19. 000 store og små blindgjengere er tatt hånd om av 15.000 soldater. I tillegg har vi fjernet over 550 tonn med metallskrap og over 400m3 med treavfall.
  • Unike naturverdier i norsk fjellnatur er innlemmet i nasjonalparken og sikret for fremtidige generasjoner.
  • Det rike biologiske mangfoldet med plantearter og dyreliv som villrein, moskus og fjellrev får nå utvikle seg på naturens vilkår.
  • Gjennom å utvikle fjernstyrte anleggsmaskiner, trene opp skytefelthunder og innføre ny metodikk og sertifisering for maskinførere har satt ny standard for hvordan forsvarssektoren rydder opp etter seg i skyte- og øvingsfelt.


Bildeforklaringer:

-Oppstilling: En av de siste oppstillingene av militære ryddemannskaper på Hjerkinn. En spesiell uke for Forsvarsbygg og prosjektleder eksplosivrydding, Ole Petter Gundersen

-Befaring: Selv om ryddeoperasjonen og tilbakeføringe er sluttført, foregår det fortsatt mange prosesser. Her er totalprosjektleder Pål Skovli Henriksen på befaring med Veterinærinstituttet og fjellstyrene.

-Frode Nyhagen i Forsvarsbygg er vår faste mann på Hjerkinn. Siste ryddeuka jobbet han med å bistå fjellstyrene med nye broer.

-Soldater. Noen av de over 15.000 soldater som har ryddet fjellet

 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.