Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Renovering av kai

Gottesfjord kai i Sørreisa er fornyet og klar til å ta i mot større militære fartøy.

For at Forsvaret skal ha en god beredskap må også kaianlegg langs kysten være i god stand. Sjøen tærer hardt på betong, og det er de siste årene avdekt betydelige skader på kaias underbygning, særlig i form av avskalling på betongpilarene i tidevannssonen.

Store skader
Etter at arbeidene kom i gang viste det seg at det også var betydelige skader på noen av pilarene lenger ned i dypet i fundamentene. Det var også en del skader i kaidekket, både på undersiden, i kaifronten og på overflata. Alt dette er nå utbedret

Betydelig oppgradering
Den største innsatsen har vært i form av undervannsstøp på kaipilarene. Vi har samtidig fått reparert en del skader på kaiutstyret oppå kaia, dvs. rekkverk, stiger, pullerter, fendere og lysutstyr.

- Oppstillingsplassen på oversiden av kaia er også betydelig utvidet i forhold til tidligere, og vi har etablert gjerde rundt hele kaiområdet, forteller Knut Helge Grimstad, prosjektleder i Forsvarsbygg..

Drivstoff
Nå kan kaia også benyttes til import av drivstoff. Det gamle koblingspunktet på kaia hadde svakheter som gjorde det risikabelt i bruk, bl.a. i form av fare for lekkasjer. Koblingspunktet er oppgradert slik at det er sikrere og mer brukervennlig.
Kontraktene for disse oppgraderingene ble inngått høsten 2017, og alle arbeidene er nå fullført.

Om prosjektet

  • Første del av kaia ble bygd i 1973, og den ble senere utvidet i 1982 og i 1990.
  • Ca. halvparten av betongpilarene under kaia hadde i tidevannssonen betydelige skader som er reparert med kappestøp.
  • Skader på deler av kaidekket er også utbedret, spesielt ro-ro-rampen som hadde store overflateskader.
  • Deler av kaia hadde KB-anlegg (katodisk beskyttelse) som var skadet. Dette er nå utbedret, og det er montert KB-anlegg på hele kaia.
  • En del ståldetaljer på kaia som rekkverk og kaifrontlist, samt belysning er oppgardert.
  • Oppstillingsplassen på oversiden av kaia er utvidet, og det er etablert gjerde rundt hele kaiområdet med ny port.
  • Koblingspunktet på kaia for import av drivstoff er oppgradert og gjort sikrere mht. uhell og lekkasjer.
  • Prosjektkostnaden totalt er på ca. 42 mill. kr inkl. mva.

PROSJEKTADMINISTRASJON

Oppdragsgiver: Forsvarsdepartementet/ NATO
Byggherre: Forsvarsbygg
Prosjektleder: Knut Helge Grimstad
Byggeledelse: HR Prosjekt AS

ENTREPRENØRER

Betongrenovering: BMO Entreprenør AS
Utvidelse av oppstillingsplass: Målselv Maskin & Transport AS
Koblingspunkt for import av drivstoff: NAMEK AS, Narvik

PROSJEKTERENDE

Betongrenovering: AsplanViak AS
Koblingspunkt drivstoff: Cowi AS

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.