Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Studenter gir Forsvarsbygg bærekraftsråd

NTNU-studentene Tyri og Arati gir i masteroppgaven sin Forsvarsbygg råd om hvordan vi kan sørge for en mer bærekraftig oppgradering av forsvarssektorens bygningsmasse.

I vår har to studenter fra masterprogrammet bærekrafts-, arbeidsmiljø- og sikkerhetsledelse ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) skrevet masteroppgave for Forsvarsbygg. Arati Jegatheeswaran og Tyri Røset Finnes leverte før sommeren masteroppgaven sin, der de har sett på ulike alternativer for å bygge om kaserner til kontorer på Bardufoss. Hva vil være den mest bærekraftige løsningen? Å rive kasernene og bygge nye miljøbygg, forlenge levetiden gjennom bruk av brakkemoduler, eller oppgradere gjennom fleksibel ombygging?

En vinn-vinn-situasjon for Forsvarsbygg

-Å ha masterstudenter til å se på denne typen problemstillinger er en vinn-vinn-situasjon for oss i Forsvarsbygg, sier Magnus Sparrevik, fagleder miljø -og bærekraft i Forsvarsbygg.

Han har vært studentenes veileder i arbeidet med masteroppgaven. Magnus har en professor II-stilling i miljømessig bærekraft ved NTNU, i tillegg til jobben i Forsvarsbygg. Med Arati og Tyri har Magnus til nå veiledet totalt seks mastergradsstudenter, som har skrevet oppgaver for etaten.

-Masterstudentene bidrar med spennende og oppdatert faglig kunnskap, som er nyttig for Forsvarsbygg. I tillegg er det å ha masterstudenter inne på denne måten en meget god måte å gjøre Forsvarsbygg og arbeidet vårt mer kjent på blant unge og fungerer som en god rekrutteringsarena for oss.

Det siste støttes også av leder for rekruttering i Forsvarsbygg, Sverre Vågan:

-Vi har så langt hatt svært positive erfaringer med å ha masterstudenter inne for å skrive oppgaver hos oss. Dette er noe vi ønsker å fortsette å kunne tilby studenter og samtidig videreutvikle til å gjelde flere fagfelt. I sommer har Forsvarsbygg også for første gang seks masterstudenter inne i et summer internship-program innenfor digitalisering, sier han.

Dette er studentenes råd til Forsvarsbygg

Er du nysgjerrig å hvilke råd studentene ga Forsvarsbygg? Masertoppgaven til Tyri og Arati viser at det er vanskelig å konkurrere klimamessig med et moderne miljøbygg når man ser på energi, materialbruk og arealeffektivitet samlet, men studentene gir Forsvarsbygg følgende råd for å lykkes:

  • Sørg for brakkemoduler med lang levetid
  • Tenk energieffektivitet i både moduler og eksisterende bygg
  • Bruk innervegger kreativt
  • Finn alternativ bruk av kjellere som ikke kan utnyttes til kontorer

-Vi vil benytte rådene for å styrke Forsvarsbyggs arbeid med gjenbruk av bygningsmasse. Dette er et område der Forsvarsbygg har stort fokus, sier Magnus.

Samarbeidsavtale med NTNU for å fremme bærekraft

Forsvarsbygg har inngått en egen samarbeidsavtale med Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU. Avtalen skal fremme samarbeid og kompetanseutveksling mellom instituttet og forsvarssektoren innenfor bærekraftstrategi, bærekraftanalyser, samt grønne og innovative anskaffelser. Den skal bidra til kunnskap som gir reduserte klimagassutslipp og sirkulære løsninger i byggenæringen generelt og forsvarssektoren spesielt. En sentral del av avtalen dreier seg om tilrettelegging for doktorgrad- og masteroppgaver basert på problemstillinger som er relevante for forsvarssektoren.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.