Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Madla: Teltleir klargjort for storinnrykk

På knappe to uker har en teltleir på ca. 4500 kvadratmeter med tilhørende infrastruktur kommet på plass i Madla leir. Teltene skal bidra til en forsvarlig gjennomføring av rekruttskolen under koronakrisen. Neste uke møter 900 rekrutter til innrykk.

Forsvaret må løse sine oppgaver her hjemme og ute selv om koronakrisen pågår. Forsvaret fortsetter derfor å ta inn vernepliktige til førstegangstjeneste. Dette krever at Forsvaret gjør tilpasninger i tråd med helsemyndighetenes føringer slik at førstegangstjenesten gjøres på en forsvarlig måte. Ved Madla leir i Stavanger har de jobbet på spreng for få på plass alle korona-tilpasningene før 900 menn og kvinner møter opp til innrykk neste uke. 

Teltene skiller troppene fra hverandre
For å redusere smittefaren, skal rekruttene til enhver tid kun oppholde seg med sin egen tropp gjennom rekruttperioden på åtte uker. Hver tropp er inntil 80 personer. Hvis en tropp blir rammet av sykdom, skal ikke det påvirke resten av leiren.  For å skille troppene fysisk fra hverandre ved bespisning og undervisning, er det satt opp en ca. 4500 kvadratmeter stor teltleir.

– Vi har bidratt med infrastruktur
På appellplassen på Madla står det nå fem telt. Hvert telt er delt i to til bespisning og undervisning, og teltene har varme og trådløst internett. I tillegg er det satt opp et telt ved spisemessen for Forsvarets øvrige personell.
Vi i Forsvarsbygg har bidratt med å få på plass nødvendig infrastruktur til teltene. Dette innebærer installasjon av transformatorer og strømopplegg, drikkevann, avløp – og spillvann. Vi har tilrettelagt for oppkobling av mobile sanitæranlegg (toalett og dusj). Vi tar oss også av søppelhåndteringen, sier prosjektleder i Forsvarsbygg Joachim Grimsli. 

Rammeleverandørene har stått på i hele påsken
Teltleiren har blitt til gjennom et tett samarbeid mellom Sjøforsvaret, Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO), Cyberforsvaret, Forsvarets sanitet og Forsvarsbygg. I tillegg snudde en rekke rammeleverandører seg rundt for å få alt på plass, blant andre Wilnor Government Services (WGS) som gjennom rammeavtalen med FLO har levert og satt opp teltene.

– Samhandlingen mellom avdelingene har fungert utrolig bra. Vi har hatt prosjektmøter annenhver dag. Ting har løst seg veldig godt. Vi har også hatt med oss rammeleverandører som kjenner leiren godt. De har jobbet gjennom hele påsken for å levere til oss, sier Grimsli. I tiden fremover skal Forsvarsbygg også bidra til teknisk drift av teltleiren. 

300 rekrutter ved Terningmoen
Også andre steder i landet gjør vi viktige bidrag tilknyttet årets innrykk og den spesielle situasjonen landet er i. For eksempel er det i Innlandet fylke satt av og klargjort bygg i samtlige leire som ved behov for isolat/karantene kan overtas av Forsvarets sanitet. Sykestuene vil bli benyttet til testing. Ved Terningmoen møter 300 rekrutter til førstegangstjeneste i disse dager.

Les Forsvarets sak om april-innrykket i Madla leir her.

 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.