Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Thorbjørn Thoresen fortsetter som direktør Forsvarsbygg

Thorbjørn Thoresen ble av Kongen i statsråd i dag beskikket til en ny seksårsperiode som direktør og etatsleder for Forsvarsbygg.

I statsråd ble Thorbjørn Thoresen beskikket til en ny seksårs åremålsperiode som direktør Forsvarsbygg. Thoresen ble første gang utnevnt til direktør i 2016, og går med dette inn i sin andre åremålsperiode i stillingen. Thoresen har bakgrunn som jurist og bosatt i Moss.

Forsvarsbygg er en statlig etat underlagt Forsvarsdepartementet. Forsvarsbygg utøver eierrollen for forsvarssektorens eiendommer gjennom å utvikle, bygge, drifte og avhende eiendom, bygg og anlegg. Etaten bidrar også med ekspertkompetanse til andre deler av offentlig sektor. Forsvarsbygg er den største offentlige eiendomsaktøren i Norge. I 2021 hadde etaten en samlet driftskostnad på 10,7 mrd kroner som inkluderer drifts- og vedlikeholdskostnader for eksisterende infrastrukturportefølje. samt investeringer i ny infrastruktur.

Thorbjørn Thoresen er takknemlig for den tilliten utnevnelsen innebærer:
– Jeg takker for tilliten, og ser frem til seks nye år som direktør Forsvarsbygg. Jeg ser utnevnelsen som et signal om at Forsvarsdepartementet er godt fornøyd med det oppdraget alle 1500 medarbeidere i Forsvarsbygg leverer på hver dag for å bygge forsvarsevne for Norge.

– Europa står i en alvorlig situasjon for tiden, og det har blitt klart for alle hvor viktig det er at Norge har et sterkt forsvar både på egen hånd, i totalforsvaret og sammen med allierte. På alle disse områdene er eiendom, bygg og anlegg en grunnleggende innsatsfaktor. Forsvaret er avhengig av velfungerende anlegg på alle nivåer, for å kunne produsere forsvarsevne og være i stand til å motta alliert støtte. Dette er Forsvarsbyggs oppdrag, og det skal vi fortsette å løse med høy kvalitet.

Utnevnelsen av Thorbjørn Thoresen som direktør Forsvarsbygg ble besluttet i dag 8. april 2022 av Kongen i statsråd. Det nye åremålet løper fra det tidspunktet Forsvarsdepartementet bestemmer.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.