Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Tilrettelegger for nederlandske marinesoldater

 Nærmere 1000 nederlandske marinesoldater, som frem til i dag har gjennomført vintertrening fra Åsegarden leir, skal være på plass i Skjold leir fra januar 2020. Nå starter Forsvarsbygg arbeidet med å tilpasse Skjold for å ta imot de allierte soldatene.

 

 

 

 

Forsvarsbygg inngikk derfor kontrakt med Harald Nilsen Entreprenørforretning AS 23 august 2019. Denne uka var det oppstartsmøte.

 Gjøre alliert trening mulig
-Forsvarsbygg har en viktig rolle med å planlegge, bygge og drifte de eiendommer, bygg og anlegg som er nødvendig for at alliert øvingsvirksomhet i Norge skal kunne gjennomføres på en effektiv og god måte. Vi er til for Forsvaret og våre allierte, og vi er derfor glade for at vi nå kan sette i gang arbeidet og at vi har inngått kontrakt med Harald Nilsen AS, uttaler Prosjektleder Alliert øvelse og trening i Forsvarsbygg; Tore Reiersen.

 Han fortsetter:

-Vår jobb er å sørge for at norske soldater og våre allierte kan gjøre sin viktige jobb: Øve på forsvaret av Norge. Det er et oppdrag vi er stolte av.

 Flytter fra Åsegarden til Skjold leir
1000 nederlandske marinesoldater som i dag har Åsegarden som sin vinterlokasjon, skal flyttes midlertidig til Skjold.  Planen er at nederlenderne skal være på plass på Skjold i januar 2020. På sikt er planen at de skal flyttes til Hegglia leir.

 Leiren utvides og oppgraderes
-Når infrastrukturen er på plass, skal Wilnor Governmental Services AS, som er strategisk leverandør til Forsvaret blant annet innenfor «Host Nation Support», og deres underleverandør, Stord Innkvartering AS, på oppdrag fra Forsvarsbygg, bygge og leie ut fire nye forlegninger, og kjøkken og spisesal til oss, forklarer han.

Stord Innkvartering AS skal levere 4 kaserner med cirka 1000 senger, og en messe som skal kunne betjene alle soldatene i leiren.

 Det er videre underplanlegging lagerbygg, garasjer og ulike sikkerhetsinstallasjoner som gjerde og vaktlokale.

 -For å få dette til har vi ryddetskog og skal nå opparbeider grusflater og legger nødvendig teknisk infrastruktur og fundamenter.forklarer Reiersen. I oppdraget til Harald Nilsen ligger også betong- og grunnarbeider

 Vi har stramme tidsfrister; nederlenderne skal være på plass tidlig neste år, så vi har bare tida og vegen. Gjennom godt samarbeid med entreprenører og Forsvaret skal vi få dette til, avslutter Reiersen.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.