Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Tomtesalg kan finansiere inntil 1,85 milliarder av ny Bodø-flyplass

Forsvarsbygg overleverte i dag en utredning til Samferdselsdepartementet og Forsvarsdepartementet som blant annet belyser hvordan tomtesalg kan bidra til å finansiere en eventuell flytting av flyplassen i Bodø.

Avinor og de øvrige transportetatene gikk i sitt forslag til Nasjonal transportplan 2018-2029 inn for at det skal bygges en ny lufthavn i Bodø. På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Avinor utredet lufthavnkonseptet nærmere, med særlig vekt på investeringskostnader, gjennomføringsplan og hva som vil være Avinors egenandel i finansieringen.

Samtidig har Forsvarsdepartementet gitt Forsvarsbygg i oppdrag å gjennomføre en utredning av en statlig eiendomsstrategi for tidligere Bodø hovedflystasjon. Under dette oppdraget har Forsvarsbygg også utredet kontantstrømmer som grunnlag for en finansieringsplan.

Rapportene fra de to utredningene ble overlevert til statssekretær Tom Cato Karlsen i Samferdselsdepartementet og statssekretær Øystein Bø i Forsvarsdepartementet på Luftfartsmuseet i Bodø.

Mer om lufthavnkonseptet på nettsidene til Avinor

Samfunnsøkonomisk lønnsomt
- Utredningen peker på at en flytting av den sivile lufthavnen til den sørvestre enden av Bodø-halvøya vil frigjøre et areal per i dag anslått til ca. 2 600 dekar til bolig- og næringsområder. Dette er samfunnsøkonomisk lønnsomt, og fremmer byutviklingen i Bodø, sier fungerende direktør Trond Eliassen i Forsvarsbygg Skifte eiendom.

I utredningen er kostnaden for en eventuell flytting av flyplassen i Bodø beregnet til omkring 4,5-5 milliarder kroner. Det vil være mulig å dekke inne mellom 1,15 og 1,85 milliarder av dette gjennom tomtesalg, avhengig av hvordan salget organiseres.

Utredningen er tilgjengelig her

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.