Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Trandumskogen

Forsvarsbygg har begått en alvorlig kulturminnefaglig feilvurdering i forbindelse med nedhogst av trær i Trandumskogen. Forsvarsbygg tar dette på høyeste alvor og beklager denne hendelsen på det dypeste.

- Etter en befaring i Trandumskogen i dag og et møte med ordfører Eivind Jørgensen Schumacher i Ullensaker kommune, erkjenner vi at det er begått en alvorlig feilvurdering fra Forsvarsbyggs side i arbeidet med nedhogst av grantrær. Konsekvensen av vår handling er at store skogområder er unødig hogget ned. Skadeomfanget er alvorlig, og vi er svært lei oss og vi beklager dypt, sier avdelingsdirektør i Forsvarsbygg Jan Erik Johansen.

Som forvalter er det vår rolle og oppgave å sikre trygg ferdsel der mennesker ferdes, og ivareta vårt forvaltningsansvar med respekt og verdighet for kulturmiljøet og de historiske hendelsene som området representerer. Dette er et fredet krigsminne hvor skogen utgjør en viktig del av kulturminneopplevelsen. Vi har stor forståelse for at mange nå er svært lei seg og opprørte som følge av Forsvarsbygg sin håndtering, sier Johansen.

Tiltak vil iverksettes umiddelbart
Ordfører i Ullensaker kommune Eivind Jørgensen Schumacher uttaler:

- Vi er svært glade for at Forsvarsbygg tok raskt kontakt med kommuneledelsen i dag, og tar det hele og fulle ansvar for hendelsen. Dette bygger tillit og er et viktig utgangspunkt for oppgaven vi står over nå. Vi er enige om at det viktigste nå er å samarbeide tett og identifisere de riktig tiltakene fremover. Dette skal vi gjøre i samspill med lokale ressurser.


Forsvarsbygg vil gjennomgå alle sine rutiner, og få en oversikt over alle fakta i saken. Det vil i første omgang prioriteres å rydde området på en så skånsom måte som mulig. Dernest vil det planlegges for å gjenplante og re-etablere skogsområdet.

- Vi vil sette inn de nødvendige ressurser på iverksette gode og riktig tiltak for å gjenopprette kulturminnemiljøet i Trandumskogen. Det skal vi gjøre i nært samarbeid regional og lokalemyndigheter, med kulturminne/- og miljøspesialister, sier Jan Erik Johansen.


Kulturminnevern er viktig for Forsvarsbygg
Forsvarsbygg forvalter noen av de største og viktigste krigs- og kulturminnene i Norge. Vi bestreber oss på å ivareta vårt forvaltningsansvar med respekt og verdighet for kulturmiljøene og de historiske hendelsene som områdene representerer. Forsvarsbygg er godt kjent med verneformålet i Trandumskogen. Vi samarbeider tett med Riksantikvaren og med andre nasjonale, regionale og lokale myndigheter på dette feltet.
- Vi har stor forståelse og respekt for den bekymringen og kritikken som rettes mot Forsvarsbygg nå. Vi er veldig bevisst vårt ansvar i den fasen vi nå går inn i og vil igjen beklage på det sterkeste den situasjonen som har oppstått, avrunder Johansen.

Skogens tilstand
Trandumskogen har over tid fått en dårlig skogtilstand med tørre og råtne trær. Det gjennomførte tiltaket i Trandumskogen var planlagt og gjennomført i den hensikt å skjøtte området og ivareta trygg ferdsel for publikum. Ca 1500 trær er fjernet innenfor grensen for fredet området. Det er en større andel trær enn det som var nødvendig. Tidspunkt for trefellingen er valgt for å redusere skader på terrenget da grunnen nå er tørr og har god bæreevne.

I lys av mengden trær, samt størrelsen og tilstanden på disse, ble det av sikkerhetsmessige hensyn til utøvende personell vurdert som hensiktsmessig å anvende maskinell hogstmetode for å utføre arbeidet. Dette ser vi nå at var en feil vurdering.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.