Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

-Trident Juncture blir viktig

Forsvarsbygg er med når det høsten 2018 arrangeres en stor NATO øvelse. På Sessvoll tilrettelegges det nå blant annet for en teltleir for cirka 1500 soldater.

Som tidligere omtalt , blir TREJ 18 en øvelse hvor hele 35.000 soldater fra alle forsvarsgrener og fra inntil 30 nasjoner vil delta.

Omfattende aktivitet
-Vi er allerede godt i gang med planlegging og arbeidet. Det er mange brikker som skal på plass, denne øvelsen vil prege mye av regionen vår, og ikke minst vil det være svært mye aktivitet her på Sessvollmoen leir, uttaler arenaleder Morten Corneliussen.

Arenalederen fortsetter:

-Vi er ute i god tid, det er mye som skal på plass til soldatene ankommer. Helt konkret her på Sessvollmoen har vi allerede rekognosert og hogd skog og frest stubber i skogsområdet hvor cirka 1500 soldater skal bo i 70-80 medbrakte telt.

-I tillegg er det vår jobb å sørge for at nødvendig infrastruktur som strøm og parkeringsplasser er på plass. Alt i henhold til en egen leirplan som nå blir utarbeidet, utdyper han.  

Forsvaret selv vil etablere et feltbad i nærheten av teltleiren, mens Forsvarsbyggs jobb blir å sørge for at vann og strøm er på plass og fungerer. 24 timer i døgnet.

–Ja, her blir det drift døgnet rundt under øvelsen slik at vi bidrar til at øvelsen går etter planen. Det blir utvilsomt et økt trykk på eiendommer, bygg og anlegg under øvelsen, sier han videre.

 -Vi må også flytte leirgjerdet slik at teltleiren blir liggende innenfor leirens område. Alt fra stier og rømningsveger må plottes inn og planlegges.

Støtte Forsvarets operative drift
Arenalederen synes det er spennende og givende at Forsvarsbygg i så stor grad blir en del av øvelsen: -

Dette går rett inn i vårt oppdrag om å støtte Forsvaret. Vi skal gjøre det mulig for soldatene å gjøre sin jobb. Jeg opplever at våre folk synes det er motiverende å bidra. Det er gøy å se hvor positive alle for å bidra i øvelsen.


Alle militære flyplasser, inkludert Gardermoen, vil bli benyttet under øvelsen, så langt nord som Bardufoss. Alle militære leire i østlandsområdet og midt-Norge vil også være en del av øvelsen.

Øvelsen vil også omfatte de fleste militære kaianlegg fra Haakonsvern til Ramsund. På alle disse stedene er det Forsvarsbyggs oppgave å sørge for at våre soldater og allierte har det de trenger for å kunne gjøre sin jobb.

-Vi skal gjøre for ytterste for å levere, avslutter arenalederen.

Sessvollmoen leir

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.