Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Hvordan fjerne avfall etter 50 000 soldater?

Møt Anne. Hun la planen for hvordan det kunne løses.

--Alle soldatene måtte kunne treffe en søppelbøtte, slik at avfallet ikke ble kastet på bakken. Alle måtte ha et sted å gå på do, sier Anne Holter, seniorrådgiver i Forsvarsbyggs miljøseksjon.

Miljørådgiveren har vært Forsvarsbyggs sentrale koordinator vedr avfallshåndtering under Trident Juncture, og de siste ukene har telefonen hennes derfor ringt sent og tidlig, døgnet rundt.  

Unngå «drittjobb»
-Avfallet, inkludert «menneskelig avfall», må hentes overalt, inkludert grisgrendte områder. Det måtte også være nok kapasitet. Ellers ville dette bokstavelig talt bli en skikkelig «drittjobb» i etterkant, sier hun og ler. Det var vårt klare mål å utvikle et helhetlig avfallskonsept sammen med leverandørene som fysisk hentet og tømte avfallet og mobile sanitæranlegg. Øvelsen innebar også fullt vedlikehold av kjøretøy, som medførte håndtering av store mengder olje og annet farlig avfall.

Mange aktører
Det høres kanskje enkelt ut, men dette krevde en enorm logistikk og planlegging. Og ikke minst tett samarbeid med Forsvaret v/ FLO, WilNor Governmental Services, internt i Forsvarsbygg , og renovatørene Norsk Gjenvinning AS og Ragn-Sells AS.

Helhet
Hun forklarer:

-Forsvarsbygg har  ansvar for all avfallshåndteringen inkludert tømming av mobile sanitæranlegg under Trident Juncture. Det er en oppgave som måtte løses utenfor vår vanlige driftsorganisasjon, som selv hadde døgndrift og kritiske leveranser knyttet til vann, avløp, strøm og infrastruktur. Her skulle vi ikke bare fjerne avfall fra våre leire, vi har levert avfallsløsninger for NATO-troppene fra de satt foten på norsk jord – og til de drar igjen. Være seg i teltleire, på campingplasser eller andre steder de har bodd før og og etter selve feltøvelsen (LIVEX).

-Løsningen var å samle informasjon, sammenstille behovene og bestillingene fra NATO-avdelingene, og formidle dette til renovatørene. -Deretter utviklet leverandørene et konsept for hvordan dette kunne løses i praksis og som vi godkjente. For selve feltøvelsen etablerte vi en egen avfallsplan med kart over de ulike avfallspunktene. Vårt eget kompetansemiljø på informasjonsforvaltning etablerte enkle og hensiktsmessige kart på rekordtid så de øvende styrkene enkelt kunne finne sine avfallspunkter.

Skytteltrafikk
- Vi har tømt avfall på over 100 lokasjoner, fra Borg havn i sør til Namdalseid i nord, inkludert dalførene mellom Østlandet og Trøndelag samt Møre og Romsdal.  På alt fra jernbanestasjoner til midlertidige camper og provisoriske stasjoner bokstavelig talt ute i «i skauen».

Avfall fra 50 000 soldater har resultert i utsett av ca 300 containere, 470 beholdere, 35 miljøsafer til farlig avfall, 5 miljøsafer til medisinsk avfall og bortimot 100 fat til human waste, bedre kjent som bæsj i pose.

1500 doer har blitt tømt kontinuerlig, mange septikk- og renovasjonsbiler har nærmest kjørt i ett sett for å ta unna behovet.

I samarbeid med renovatørene har vi i tillegg håndtert behov for utrykning ved olje/drivstoffspill og dekket oppdukkende behov. Vår sentrale OPS har også bidratt med å ta imot og løse enkelte av disse oppdragene.

Krig er krig-også på avfall
-Vi innså tidlig at å legge opp til at alle fraksjoner kunne sorteres og gjenvinnes slik vi gjør ved vanlig drift, ikke ville være mulig. Hun forklarer:

-Soldatene har helt ulik erfaring med dette fra hjemlandet, samt at de høyst sannsynlig ville kaste sitt avfall i nærmeste beholder, uavhengig av merking. I tillegg ville dette kreve en logistikk som ikke var gjennomførbar i praksis.

- Matavfall og treverk ble sendt til forbrenning for å unngå spredning av evt. sykdommer som kan følge med fra utlandet.

- Vi opererte derfor kun med «blandet avfall» som går til blant annet fjernvarme, «farlig avfall», «medisinsk/smittefarlig avfall» og selvsagt «human waste». Krig er krig, også når det gjelder avfall, smiler hun.

-Feltøvelsen er vel gjennomført, men vi jobber på videre med opprydning i forbindelse med nedrigging av camper til siste gjest har forlatt landet i desember.

 

Takk til Forsvaret, FLO  og alle bidragsytere
Forsvarsbygg tok oppdraget og har vært en viktig bidragsyter under TRJE18 som en del av Forsvarets vertslandsstøtte. 

-Alt i alt har det vært et veldig spennende og lærerikt oppdrag som har medført mye glede, en del frustrasjon og mange nye kontakter, sier hun.

-Takk til alle som har stått på. Spesielt stor takk til FLO for godt samarbeid og tålmodighet, og viktige støttespillere internt i Forsvarsbygg, avslutter hun.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.