Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

NATO-prosjekter i Midt-Norge

I forbindelse med Trident Juncture har en rekke prosjekter over hele landet blitt gjennomført for å gjøre Norge klar for NATO-øvelsen. En viktig del av disse er 13 investeringsprosjekter, de fleste lokalisert i Midt-Norge.  

Vår jobb er å støtte Forsvaret både i fred, krise og krig. Under Trident Juncture spiller vi en vesentlig rolle i både planlegging, gjennomføring og evaluering av øvelsen. I tillegg til å planlegge og å gi operativ støtte, skal vi gjennomføre EBA-prosjekter som er nødvendig for at øvelsen skal kunne gjennomføres på en god og realistisk måte.

Investeringer for 120 millioner kroner

Over hele landet har små og store prosjekter pågått som ledd i å klargjøre Norge som vertskap for Trident Juncture. 13 investeringsprosjekter med total kostnad på ca. 120 millioner kroner har blitt iverksatt i forbindelse med øvelsen. Samtlige av prosjektene er bestilt og finansiert av Forsvarsdepartementet. I Midt-Norge har det vært gjennomført prosjekter på Ørland, Værnes og Giskås. Det har også vært gjennomført ett prosjekt i Nord-Norge.

- Prosjektene gjennomføres ut i fra Forsvarets og NATOs krav. Prosjektene gjennomføres ellers etter vanlige prosedyrer som for de fleste prosjektene vi har for Forsvaret, forteller prosjektleder Frank Nordheim i Forsvarsbygg.

Tilpasninger og utbedringer for øvelsen

Nordheim forteller at det er snakk om tilpasninger og utbedringer for å øke kapasiteten på leirene i forbindelse med NATO-øvelsen. Forbedringene vil komme Forsvaret til gode også etter at øvelsen er ferdig.

- Eksempler på prosjekter er oppgradering av drivstoffanlegg, utbedringer på operative flater på flyplasser, etablering av flater og infrastruktur for forlegning og parkering. Det er også snakk om sikkerhetstiltak og øking av kapasitet på strømforsyning, forklarer Nordheim.

Prosjektlederen legger til at flere av investeringsprosjektene har som formål å tilrettelegge for store, tunge kjøretøy og annet materiell.

- Mengder med stort og tungt utstyr av ulikt slag, samt ulike kjøretøy vil komme til våre leire i forbindelse med Trident Juncture. Vårt ansvar er å sørge for at leirene og infrastrukturen er tilpasses nettopp for dette. Vi skal sørge for at alt er klart, avslutter Nordheim.

Investeringsprosjekter på Værnes

Camp Værnes

Forlegningsområde. Et tidligere skogområde på ca. 40 dekar har blitt omgjort til forlegnings- og forpleiningsområde. Nødvendig infrastruktur, slik som vegsystemer, adkomst, parkering, vann og avløp, strøm og IKT, har blitt koblet til.  

Landingsplass Værnes

Landingsplass for helikoptre. Skrå- og tverrbane er reparert og tilrettelagt for avgang og landing for helikoptre under øvelsen. På skråbanen er asfaltdekket frest og forseglet med et bindemiddel for å forhindre hindre løse partikler. Asfalt er lagt rundt gamle senterlys for å planere banen i tilfelle behov for brøyting under øvelsen. Egne landingsplasser vil bli markert.

Banelys Værnes

Tilrettelagt for store fly. Mange store fly kommer til Værnes under Trident Juncture. På hovedrullebanen og innover langs tverrbanen har totalt 18 banelys blitt flyttet og plassert nærmere kanten slik at store fly skal kunne lande. Prosjektet har blitt utført av Avinor.

Sikkerhetsgjerde

Internt sikkerhetsgjerde. Et 2000 m. langt internt sikkerhetsgjerde er satt opp for å markere skillet mellom flyoperativt område og leirens øvrige drift under øvelsen. Gjerdet skal fortsatt stå etter øvelsen. En rekke porter og rondeller kobles på. Noen porter og deler av gjerdet er flyttbart og settes opp etter behov under øvelsen.  

Investeringsprosjekter på Ørland

Forlegningsplass Ørland

Forlegningsplass. Et område på ca. 10 dekar opparbeidet som forlegningsplass. Nødvendig infrastruktur som vann, avløp, strøm og IKT er koblet til.

Oppstillingsplass for fly

Oppstillingsplasser for kampfly. Fuge mellom betongplater på total 15 druer på Ørland flystasjon er skiftet ut. Her gjøres siste arbeid i overgang mellom drue og nylagt asfalt.

Arenaleder med kjørekrok

Krok for testing av motorkraft. En kjørekrok for testing av motorkraften på en spesiell type jagerfly er etablert. Her holder arenaleder Aage Tanem opp kroken som forhåndstestes ved hjelp av trekk fra bil. 

Investeringsprosjekt Giskås

Giskås skytefelt

Skyteanlegg for stridsvogner. I Giskås skytefelt, nord i Trøndelag, er en loddrett skytevegg på ca. 15 x 15 meter etablert for kalibrering av lasersikte og innskyting med skarp ammunisjon for stridsvogner. Standplasser, veianlegg og et sikringsgjerde er også etablert.

Investeringsprosjekt Bodø

Bodø

Også Nord-Norge er klar for Trident Juncture. På Luftforsvarets base i Bodø har eksisterende inventar og infrastruktur som berøres av øvelsen blitt klargjort. Dette inkluderer 5 bygg og 13 flysheltere. Foto: Julie Helene Günther/Forsvaret.

 

 

 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.