Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Fra vestlandet til Dovre

Torfinn, Jan Magne og Glenn Magnus dro fra vestlandet til Dovre. Fordi oppgaven måtte løses. Til beste for Forsvaret og NATO.

Under Trident Juncture er det aktivitet mange steder i landet.  Dombås og Hjerkinn to av stedene hvor det har vært behov for at Forsvarsbygg yter driftsstøtte. På Dombås har det vært aktivitet med Italienske avdelinger, og på Hjerkinn har spanske avdelinger brukt fasilitetene til Forsvarsbygg og vårt tilbakeføringsprojekt av det gamle skytefeltet.

Ressurser på tvers
-For å kunne sikre drift på døgnbasis, ukedager og helger på disse lokasjonene Dombås og Hjerkinn, fikk vi i Forsvarsbygg Region Øst bistand hjelp av  Forsvarsbygg Region Vest, uttaler leder drift, Thomas Faller.

Han fortsetter:

-Region øst har nemlig kun en mann i området, i tillegg til bemanningen på Jørstadmoen som både er langt unna og har hatt nok å henge fingrene i og på Jørstadmoen. Leiren utenfor Lillehammer er i praksis helt full av NATO-soldater frem til jul.

-Driftsteknikerne Jan Magne Andersen, Glenn Magnus Reiersen og Torfinn Øgreid har derfor byttet på med å støtte vår egen driftstekniker Ola Arnt Amundgård, og dermed gjort oss i stand til å støtte øvelsen på en god måte, sier han.

-Vi setter stor pris på støtten, og ser også verdien av å bli kjent og dele erfaringer på tvers av regioner, utdyper Faller.

Informerte om Forsvarsbygg
I tillegg til dette var leder eksplosivrydding i Forsvarsbyggs Hjerkinn-prosjekt, Ole Petter Gundersen, på Hjerkinn før øvelsen og sørget blant annet for at våre venner i NATO fikk informasjon om Forsvarsbygg og vårt unike tilbakeføringsprosjekt i området. I tillegg til spanjoler og slovenere var også både United States Marine Corps og HMKG innom ett eller flere døgn.  Han har også vært en kontaktperson inn mot vårt driftspersonell som servet styrkene på Hjerkinn.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.